Usługi

Wspieramy przedsiębiorców w działaniu zgodnym z polskim systemem prawno-podatkowym. Zapewnimy Ci sprawną bieżącą obsługę prawną, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki bliskiej współpracy zespołu prawnego, podatkowego i księgowego, możesz liczyć na kompleksowe działania i realne rozwiązania w ramach kompleksowej obsługi prawno-podatkowej.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces, mając na uwadze cele i efekty, które chcesz osiągnąć.  

Nasze usługi

Filtruj:
Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa Odnośnik do usługi Private lawyer Odnośnik do usługi Outsourcing księgowy Odnośnik do usługi Outsorcing kadr i płac Odnośnik do usługi Opracowywanie polityki rachunkowości oraz doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej Odnośnik do usługi Doradztwo w zarządzaniu wewnętrznym działem księgowym Odnośnik do usługi Doradztwo przy wdrożeniach systemów księgowych Odnośnik do usługi Pomoc prawna w sprawach rodzinnych Odnośnik do usługi M&A Odnośnik do usługi Due Diligence Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie prawa energetycznego Odnośnik do usługi Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie prawa transportowego Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska Odnośnik do usługi Sprawy sądowe, mediacje oraz inne formy ADR Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych Odnośnik do usługi Wsparcie prawne procesu planowania przestrzennego Odnośnik do usługi Pomoc prawna w procesach inwestycji drogowych i infrastrukturalnych Odnośnik do usługi Audyty nieruchomości Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa prawna przedsięwzięć deweloperskich Odnośnik do usługi Pomoc prawna w obrocie i komercjalizacji nieruchomości Odnośnik do usługi Umowy w procesie inwestycyjnym Odnośnik do usługi Procedury budowlane Odnośnik do usługi Doradztwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych Odnośnik do usługi Doradztwo w postępowaniach upadłościowych Odnośnik do usługi Pomoc prawna w zakresie osobistej odpowiedzialności członków zarządów i menadżerów Odnośnik do usługi Doradztwo dla zawodników, agentów, trenerów Odnośnik do usługi Prawo spółek Odnośnik do usługi Połączenia, przekształcenia, podziały spółek Odnośnik do usługi Spory sądowe na tle prawa spółek Odnośnik do usługi Obsługa spółek publicznych Odnośnik do usługi SENT Odnośnik do usługi Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej Odnośnik do usługi Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie akcyzy Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie cła Odnośnik do usługi Ceny transferowe Odnośnik do usługi Planowanie podatkowe Odnośnik do usługi Doradztwo transakcyjne Odnośnik do usługi Doradztwo we wdrożeniu ulg podatkowych Odnośnik do usługi Decyzje o wsparciu / Specjalne Strefy Ekonomiczne Odnośnik do usługi Reorganizacje Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych Odnośnik do usługi Umowy w ochronie zdrowia Odnośnik do usługi Doradztwo dla personelu medycznego Odnośnik do usługi Sprawy o błędy medyczne Odnośnik do usługi Postępowania NFZ Odnośnik do usługi Zamówienia publiczne, konkursy ofert – w prawie ochrony zdrowia Odnośnik do usługi Audyty prawne podmiotów leczniczych Odnośnik do usługi Doradztwo w transakcjach i reorganizacjach na rynku medycznym Odnośnik do usługi Tworzenie podmiotów leczniczych Odnośnik do usługi Dokumentacja medyczna, dane osobowe Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa klubów sportowych Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa procesów pracowniczych Odnośnik do usługi Wewnętrzne akty prawa pracy Odnośnik do usługi Procedury antydyskryminacyjne Odnośnik do usługi Procedury antymobbingowe Odnośnik do usługi Mediacje pracownicze Odnośnik do usługi ​​Umowy w ramach stosunku pracy Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie zakończenia stosunków pracy Odnośnik do usługi Zwolnienia grupowe Odnośnik do usługi Bieżące doradztwo podatkowe Odnośnik do usługi
^