Usługi

Wspieramy przedsiębiorców w działaniu zgodnym z polskim systemem prawno-podatkowym. Zapewnimy Ci sprawną bieżącą obsługę prawną, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki bliskiej współpracy zespołu prawnego, podatkowego i księgowego, możesz liczyć na kompleksowe działania i realne rozwiązania.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces, mając na uwadze cele i efekty, które chcesz osiągnąć.  

Nasze usługi

Filtruj:
Doradztwo przy wdrożeniach systemów księgowych Odnośnik do usługi Opracowywanie polityki rachunkowości oraz doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej Odnośnik do usługi Doradztwo w zarządzaniu wewnętrznym działem księgowym Klienta Odnośnik do usługi Outsourcing księgowy Odnośnik do usługi Outsorcing kadr i płac Odnośnik do usługi Pomoc prawna w sprawach rodzinnych Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie prawa energetycznego Odnośnik do usługi Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie prawa transportowego Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska Odnośnik do usługi Sprawy sądowe, mediacje oraz inne formy ADR Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencj Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych Odnośnik do usługi Wsparcie prawne procesu planowania przestrzennego (Planowanie przestrzenne) Odnośnik do usługi Pomoc prawna w procesach inwestycji drogowych i infrastrukturalnych Odnośnik do usługi Procedury budowlane Odnośnik do usługi Pomoc prawna w obrocie i komercjalizacji nieruchomości Odnośnik do usługi Pomoc prawna w zakresie osobistej odpowiedzialności członków zarządów/menadżerów Odnośnik do usługi Doradztwo w postępowaniach upadłościowych Odnośnik do usługi Doradztwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych Odnośnik do usługi Doradztwo dla zawodników, agentów, trenerów Odnośnik do usługi Spory sądowe na tle prawa spółek Odnośnik do usługi Połączenia, przekształcenia, podziały spółek Odnośnik do usługi Obsługa spółek publicznych Odnośnik do usługi Prawo spółek Odnośnik do usługi Private lawyer Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa Odnośnik do usługi Reorganizacje – Clone Odnośnik do usługi SENT Odnośnik do usługi Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej Odnośnik do usługi Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) Odnośnik do usługi Umowy w procesie inwestycyjnym Odnośnik do usługi Obrót i komercjalizacja nieruchomości Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa prawna przedsięwzięć deweloperskich Odnośnik do usługi Audyty nieruchomości Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie akcyzy Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie cła Odnośnik do usługi Ceny transferowe Odnośnik do usługi Planowanie podatkowe Odnośnik do usługi Doradztwo transakcyjne Odnośnik do usługi Ulgi B+R Odnośnik do usługi Ulga na ekspansję Odnośnik do usługi Ulga na robotyzację Odnośnik do usługi Decyzje o wsparciu / Specjalne Strefy Ekonomiczne Odnośnik do usługi Reorganizacje Odnośnik do usługi Prawo transportowe Odnośnik do usługi Gospodarka odpadami Odnośnik do usługi Ochrona środowiska Odnośnik do usługi Prawo energetyczne Odnośnik do usługi Postępowania przedsądowe i sądowe Odnośnik do usługi Sprawy rodzinne Odnośnik do usługi Restrukturyzacja Odnośnik do usługi Upadłość Odnośnik do usługi Osobista odpowiedzialność członków zarządów / menadżerów Odnośnik do usługi Sprawy o błędy medyczne Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych Odnośnik do usługi Postępowania NFZ Odnośnik do usługi Zamówienia publiczne, konkursy ofert – w prawie ochrony zdrowia Odnośnik do usługi Audyty prawne podmiotów leczniczych Odnośnik do usługi Doradztwo w transakcjach i reorganizacjach na rynku medycznym Odnośnik do usługi Umowy w ochronie zdrowia Odnośnik do usługi Dokumentacja medyczna, dane osobowe Odnośnik do usługi Tworzenie podmiotów leczniczych Odnośnik do usługi Doradztwo dla personelu medycznego Odnośnik do usługi Doradztwo prawne dla zawodniczek i zawodników Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa klubów sportowych Odnośnik do usługi Zakładanie i reorganizacja klubów sportowych Odnośnik do usługi Doradztwo dla agentów sportowych Odnośnik do usługi Doradztwo dla trenerów i innych pracowników klubów sportowych Odnośnik do usługi Doradztwo prawne dla rodziców zawodniczek i zawodników U-18 Odnośnik do usługi Procedury antydyskryminacyjne Odnośnik do usługi Zwolnienia grupowe Odnośnik do usługi Doradztwo w zakresie zakończenia stosunków pracy Odnośnik do usługi Wewnętrzne akty prawa pracy Odnośnik do usługi Procedury antymobbingowe Odnośnik do usługi Mediacje pracownicze Odnośnik do usługi ​​Umowy w ramach stosunku pracy Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa procesów pracowniczych Odnośnik do usługi Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy Odnośnik do usługi Bieżące doradztwo podatkowe Odnośnik do usługi
^