Outsorcing kadr i płac

Usługa polega na całkowitym lub częściowym przejęciu zadań związanych z obszarem kadrowo-płacowym na rzecz zleceniodawcy. Jest to usługa skierowana do firm dążących do optymalizacji wewnętrznych procesów, które dążą do ciągłego doskonalenia, ceniących sobie profesjonalizm i zaangażowanie.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu kadr i płac?

Outsourcing kadrowo-płacowy wiąże się z przekazaniem zespołowi profesjonalistów odpowiedzialnych zadań, które wymagają stałego dostępu do aktualnej wiedzy. Wśród kluczowych usług warto wymienić: 

1. Zakres usług kadrowo – płacowych:  

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych,  
 • zgłaszanie pracowników i członków rodzin do ZUS, 
 • bieżąca ewidencja czasu pracy, 
 • absencja pracownicza oraz bilanse urlopowe, 
 • wystawianie świadectw pracy, 
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do PFRON, 
 • opracowywanie raportów, zestawień kadrowych, 
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń,  
 • sporządzanie pasków płacowych,  
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, 
 • sporządzanie rocznych deklaracji obliczania podatku, 
 • opracowywanie raportów i zestawień wynagrodzeń. 
 • wystawianie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
 • rozliczanie PPK. 

2. Zakres usług kadrowych: 

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych,  
 • zgłaszanie pracowników i członków rodzin do ZUS, 
 • bieżąca ewidencja czasu pracy, 
 • absencja pracownicza oraz bilanse urlopowe, 
 • wystawianie świadectw pracy, 
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do PFRON, 
 • opracowywanie raportów, zestawień kadrowych. 

3. Zakres usług płacowych: 

 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń,  
 • sporządzanie pasków płacowych,  
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS. 
 • sporządzanie rocznych deklaracji obliczania podatku, 
 • opracowywanie raportów i zestawień wynagrodzeń, 
 • wystawianie dla pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
 • rozliczanie PPK. 

4. Doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, PFRON:   

 • wsparcie w sprawach bieżących z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego i PFRON, 
 • wsparcie w kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego i PFRON, 
 • wsparcie przy zawieraniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, 
 • wsparcie w zakresie redukcji zatrudnienia.

5. Szkolenia kadry i płace dla menadżerów i pracowników: 

 • szkolenia związane ze zmianami przepisów, 
 • szkolenia z czasu pracy. 

Co zyskują nasi Klienci?

 • redukcja kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia,
 • terminowość powierzonych zadań zagwarantowana przez zespół specjalistów w swojej dziedzinie,
 • pełna współpraca i odpowiedzialność w kontaktach z administracją publiczną oraz gwarancja całkowitej poufności.
^