Pomoc prawna w zakresie osobistej odpowiedzialności członków zarządów/menadżerów

O czym jest usługa

W ramach usługi prowadzimy działania, takie jak:

  • analiza sytuacji dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek do restrukturyzacji lub upadłości,
  • minimalizowanie ryzyka osobistej odpowiedzialności dłużnika za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • doradztwo i reprezentacja Klientów w trakcie negocjacji prowadzonych z wierzycielami lub dłużnikiem,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto jest adresatem

Usługa jest przeznaczona dla członków zarządów spółek, menadżerów oraz osób faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem.

Jakie problemy rozwiązuje

Usługa rozwiązuje kwestie ewentualnej osobistej odpowiedzialności prawnej członków zarządu / menadżerów.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

Z usługi należy skorzystać w wypadku utraty płynności finansowej, zagrożenia niewypłacalnością, w przypadku nadmiernego zadłużenia, zatorów płatniczych, nadzwyczajnych zdarzeń wpływających na płynność finansową czy w przypadku restrukturyzacji lub upadłości kluczowego kontrahenta

Co Klient zyskuje:

  • zmitygowanie ryzyka osobistej odpowiedzialności za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • ochronę przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • narażenie się na osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa,
  • narażenie się na orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie od 1 roku do 10 lat,
  • narażenie się na egzekucję długów przedsiębiorstwa z majątku osobistego.
^