Reorganizacje

Kompleksowe doradztwo w zakresie efektywnej podatkowo i prawnie formy prawnej prowadzenia biznesu lub kształtu grupy kapitałowej; wszelkie formy przeobrażeń spółek i podmiotów w celu osiągnięcia optymalnej efektywności.

Dla kogo:

Adresatem tej usługi jest każdy biznes.

W czym pomagamy:

Usługa rozwiązuje problemy nadmiernego opodatkowania lub nadmiernego obciążenia administracyjnego związanego z utrzymaniem struktury biznesowej.

Jakie są korzyści:

– przejrzysta struktura oraz ograniczone ryzyko,
– efektywne opodatkowanie.

^