Reorganizacje

Prowadzimy projekty, których celem jest osiągnięcie lub utrzymanie optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym i ekonomicznym. Ponadto zmiana samego biznesu zazwyczaj wymaga modyfikacji struktur formalnych.

Planujemy prawno-podatkowe uruchomienie nowych linii biznesowych lub realizację konkretnych inwestycji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu procesów przekształceń i reorganizacji efektywnie pomagamy naszym Klientom w planowaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań. W metodyce naszej pracy koncentrujemy się na wdrożeniu procedur, które pozwalają na: ochronę majątku przed ryzykiem gospodarczym, racjonalną stopę opodatkowania, jak i najsilniejszą pozycję bilansową oraz niski poziom skomplikowania obsługi struktury.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorców;
  • przedsiębiorców planujących inwestycje;
  • właścicieli rozważających sprzedaż biznesu;
  • przedsiębiorców rozważających sukcesję.

Podstawowe korzyści ze współpracy:

  • prostsza i tańsza w prowadzeniu struktura biznesowa;
  • racjonalne obciążenia  podatkowe i ZUS-owskie;
  • ochrona majątku;
  • zdolność formalna do sukcesji.

Dzięki pracy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów patrzymy na problemy i zagadnienia z wielu perspektyw. To sprawia, że każdy aspekt działalności Klienta jest zadbany i bezpieczny.

^