Doradztwo w transakcjach i reorganizacjach na rynku medycznym

Usługa obejmuje doradztwo w transakcjach typu M&A oraz w procesach reorganizacyjnych na rynku medycznym. W ramach usługi tworzymy interdyscyplinarny zespół, który w ramach doradztwa uwzględnia specyfikę bieżącego funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Dla kogo:

Podmioty lecznicze, inwestorzy.

W czym pomagamy:

Usługa pomaga w zgodnym z przepisami przeprowadzeniu projektu M&A lub reorganizacji podmiotu leczniczego z uwzględnieniem specyfiki rynku medycznego.

Z usługi możemy skorzystać w szczególności planując transakcję lub po otrzymaniu propozycji transakcji.

Jakie są korzyści:

Ograniczenie ryzyka prawnego, większa efektywność transakcji.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– niezidentyfikowanie ryzyk związanych z inwestycją w podmiot leczniczy, 

– przejęcie odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.

^