Doradztwo w transakcjach i reorganizacjach na rynku medycznym

O czym jest usługa

Usługa obejmuje doradztwo w transakcjach typu M&A oraz w procesach reorganizacyjnych na rynku medycznym. W ramach usługi tworzymy interdyscyplinarny zespół, który w ramach doradztwa uwzględnia specyfikę bieżącego funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Kto jest adresatem

Podmioty lecznicze, inwestorzy.

Jakie problemy rozwiązuje   

Usługa pomaga w zgodnym z przepisami przeprowadzeniu projektu M&A lub reorganizacji podmiotu leczniczego z uwzględnieniem specyfiki rynku medycznego.i.

Kiedy trzeba/można z niej skorzystać*

Z usługi możemy skorzystać w trakcie planowania transakcji lub po otrzymaniu propozycji transakcji.

Co Klient zyskuje:

  • ograniczenie ryzyka prawnego, 
  • większa efektywność transakcji.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • niezidentyfikowanie ryzyk związanych z inwestycją w podmiot leczniczy, 
  • przejęcie odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.
^