Opracowywanie polityki rachunkowości oraz doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej

Doradzamy Klientom w kształtowaniu polityki rachunkowości w sposób najlepiej oddający specyfikę konkretnej działalności. Wspieramy Klientów w budowaniu lub reorganizacji systemów księgowych, w tym w tworzeniu (lub w zmianach) indywidualnych planów kont. Opracowujemy również modele raportowania przez działy księgowe na potrzeby menedżerów w sposób, który umożliwi najbardziej efektywne zarządzanie zasobami Klienta.

Opracowanie polityki rachunkowości – dlaczego jest ważne?

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Ponadto doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej pomaga menedżerom w wykorzystaniu zebranych informacji do planowania, kontroli i podejmowania decyzji operacyjnych.

Indywidualne podejście

Pomagamy w opracowaniu zasad finansowych zgodnych z ustawowymi wymaganiami oraz specyfiką działalności przedsiębiorstwa. Doradzamy, w jaki sposób możemy daną kwestię rozwiązać lub jakie uproszczenia zastosować.

Doradztwo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Pomagamy w podejmowaniu skutecznych decyzji zarządczych oraz w efektywnym kontrolowaniu sytuacji firmy. Wspieramy w budowaniu księgowości niezbędnej do właściwego działania przedsiębiorstwa.

Doradztwo w zakresie rachunkowości a zarządzanie

Polityka rachunkowości systematyzuje działanie jednostki, w sposób przejrzysty przedstawia informację o podmiocie.

Doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej pozwala na wykorzystanie danych użytecznych do podejmowania decyzji bieżących. Dostarczane informacje są niezbędne w procesach zarządzania i kontrolowania oraz planowania przyszłych działań.

Dlaczego warto o tym pamiętać? 

Biegły rewident na podstawie dokumentacji polityki rachunkowości ocenia prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawdza, czy przyjęte zasady rachunkowości mają zastosowanie w praktyce. W przypadku ich braku może wystawić opinię z badania sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem.

^