Audyty prawne podmiotów leczniczych

O czym jest usługa

Kompleksowo obsługujemy proces badania prawnego podmiotów leczniczych.  W ramach audytu analizujemy ogół dokumentacji podmiotu leczniczego lub część dokumentacji, która jest przedmiotem zlecenia. Usługa realizowana jest przez interdyscyplinarny zespół, który sporządza raport z badania. Zespół pracuje pod kierownictwem wyznaczonej osoby, co gwarantuje sprawną komunikację z Klientem.

Kto jest adresatem   

Podmioty lecznicze, inwestorzy

Jakie problemy rozwiązuje 

Usługa pozwala na weryfikację zgodności działalności podmiotu leczniczego z prawem oraz identyfikację ryzyka związanego z wystąpieniem niezgodności.

Kiedy trzeba/można z niej skorzystać*

Z usługi można skorzystać w każdym przypadku, gdy konieczne jest zbadanie danego obszaru działalności podmiotu leczniczego. Usługę wykonujemy w celu zweryfikowania działalności podmiotu leczniczego, zidentyfikowania ryzyk i zaproponowania działań zaradczych. Najczęściej usługa wykonywana jest w związku z procesem nabycia lub sprzedaży podmiotu leczniczego albo przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego lub jego zorganizowanej części.

Co Klient zyskuje:

  • identyfikowanie ryzyk w działalności podmiotu leczniczego, które skutkują lub mogą skutkować w przyszłości poniesieniem konsekwencji finansowych, prawnych, w tym karnych, 
  • weryfikacja działalności spółki pozwalająca na oszacowanie ryzyka związanego z inwestycją w podmiot leczniczy, w szczególności w zakresie kosztów inwestycji, a to przekłada się na kalkulację oferowanej ceny.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • sankcje za działalność niezgodną z przepisami, 
  • niezidentyfikowanie ryzyk związanych z inwestycją w podmiot leczniczy, 
  • przejęcie odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich,
  • niedoszacowanie lub przeszacowanie ceny.
^