Audyty prawne podmiotów leczniczych

Kompleksowo obsługujemy proces badania prawnego podmiotów leczniczych.  W ramach audytu analizujemy ogół dokumentacji podmiotu leczniczego lub część dokumentacji, która jest przedmiotem zlecenia. Usługa realizowana jest przez interdyscyplinarny zespół, który sporządza raport z badania. Zespół pracuje pod kierownictwem wyznaczonej osoby, co gwarantuje sprawną komunikację z klientem. 

Dla kogo:

Podmioty lecznicze, inwestorzy.

W czym pomagamy:

Usługa pozwala na weryfikację zgodności działalności podmiotu leczniczego z prawem oraz identyfikację ryzyka związanego z wystąpieniem niezgodności.

Z usługi można skorzystać w każdym przypadku, gdy konieczne jest zbadanie danego obszaru działalności podmiotu leczniczego. Usługę wykonujemy w celu zweryfikowania działalności podmiotu leczniczego, zidentyfikowania ryzyk i zaproponowania działań zaradczych. Najczęściej usługa wykonywana jest w związku z procesem nabycia lub sprzedaży podmiotu leczniczego albo przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego lub jego zorganizowanej części.

Jakie są korzyści:

Podstawową korzyścią usługi jest zidentyfikowanie ryzyk w działalności podmiotu leczniczego, które skutkują lub mogą skutkować w przyszłości poniesieniem konsekwencji finansowych, prawnych, w tym karnych. Weryfikacja działalności spółki pozwala na oszacowanie ryzyka związanego z inwestycją w podmiot leczniczy, w szczególności w zakresie kosztów inwestycji, a to przekłada się na kalkulację oferowanej ceny.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– sankcje za działalność niezgodną z przepisami, 

– niezidentyfikowanie ryzyk związanych z inwestycją w podmiot leczniczy, 

– przejęcie odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich,

– niedoszacowanie lub przeszacowanie ceny.

^