SENT

W przedmiotowym obszarze pragniemy zaoferować m.in. następujące usługi:

  • bieżącą analizę towarów pod kątem kodu CN oraz obowiązku zgłaszania ich do systemu informatycznego SENT,
  • rejestrację podmiotu oraz osoby fizycznej w systemie informatycznym PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych),
  • pomoc i wsparcie w trakcie kontroli urzędu celno-skarbowego oraz sporów prawnych przed organem II stopnia oraz sądami administracyjnymi,
  • szkolenia dla pracowników firmy.

Kto korzysta z naszych usług?

Podmioty gospodarcze rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie towarów podlegających zgłoszeniu w systemie informatycznym SENT.

Na czym polega usługa?

Pomoc w analizie towarów podlegających zgłoszeniu w systemie SENT, co przyczyni się do ograniczenie ryzyka związanego z obrotem towarami na terenie kraju. Możliwość bieżących konsultacji w zakresie towarów, które powinny być zgłoszone w systemie SENT. Usprawnienie bieżącej działalności podmiotu podlegającego obowiązkowi zgłaszania i potwierdzania odbioru towarów podlegających SENT. Merytoryczne wsparcie i reprezentowanie podmiotu w przypadku kontroli celno-skarbowej.

Z usługi można korzystać na początku i w trakcie działalności gospodarczej z towarami podlegającymi pod przepisy związane z SENT-em.

Korzyści:

– ograniczenie nieprawidłowości i błędów w działalności podmiotu, co przyczyni się do uniknięcia wysokich sankcji finansowych w przypadku nieprawidłowości,
– szybkość i trafność w ocenie w zakresie obowiązków w SENT,
– przewidywalność w zakresie zmian przepisów prawa istotnych w działalności podmiotu.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

– aby ograniczyć możliwość popełnienia błędów w ocenie czy dany towar podlega pod SENT w zakresie zgłoszenia, przewozu oraz potwierdzania odbioru towaru,
– aby ograniczyć nieprawidłowości w zakresie zgłaszania towarów w SENT, transportu jak również odbioru są obarczone wysokimi sankcjami finansowymi dla podmiotów zobowiązanych w myśl przepisów prawa.

^