SENT

W przedmiotowym obszarze pragniemy zaoferować m.in. następujące usługi:
– bieżącą analizę towarów pod kątem kodu CN oraz obowiązku zgłaszania ich do systemu informatycznego SENT,
– rejestrację podmiotu oraz osoby fizycznej w systemie informatycznym PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych),
– pomoc i wsparcie w trakcie kontroli urzędu celno-skarbowego oraz sporów prawnych przed organem II stopnia oraz sądami administracyjnymi,
– szkolenia dla pracowników firmy.

Dla kogo:

Podmioty gospodarcze rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie towarów podlegających zgłoszeniu w systemie informatycznym SENT.

W czym pomagamy:

Pomoc w analizie towarów podlegających zgłoszeniu w systemie SENT, co przyczyni się do ograniczenie ryzyka związanego z obrotem towarami na terenie kraju. Możliwość bieżących konsultacji w zakresie towarów, które powinny być zgłoszone w systemie SENT. Usprawnienie bieżącej działalności podmiotu podlegającego obowiązkowi zgłaszania i potwierdzania odbioru towarów podlegających SENT. Merytoryczne wsparcie i reprezentowanie podmiotu w przypadku kontroli celno-skarbowej.

Z usługi można korzystać na początku i w trakcie działalności gospodarczej z towarami podlegającymi pod przepisy związane z SENT-em.

Jakie są korzyści:

– ograniczenie nieprawidłowości i błędów w działalności podmiotu, co przyczyni się do uniknięcia wysokich sankcji finansowych w przypadku nieprawidłowości,
– szybkość i trafność w ocenie w zakresie obowiązków w SENT,
– przewidywalność w zakresie zmian przepisów prawa istotnych w działalności podmiotu.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– możliwość popełnienia błedów w ocenie czy dany towar podlega pod SENT w zakresie zgłoszenia, przewozu oraz potwierdzania odbioru towaru,
– nieprawidłowości w zakresie zgłaszania towarów w SENT, transportu jak również odbioru są obarczone wysokimi sankcjami finansowymi dla podmiotów zobowiązanych w myśl przepisów prawa.

^