Doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Doradzamy Klientom w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, ochrony marki, eliminowania, zwalczania działań stanowiących przejaw nieuczciwej konkurencji, spraw dotyczących błędnego oznaczenia oferowanego produktu lub usługi,  fałszywego oznaczenia miejsca produkcji lub pochodzenia towarów, wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez niewłaściwe oznaczenie produktów lub całkowity brak oznaczenia, naśladowania produktów, które wprowadzają w błąd względem tożsamości produktu lub producenta.

Z kim współpracujemy?

Doradzamy uczelniom w kwestiach związanych z zarządzaniem prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (bezpośredniej i pośredniej) i transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Także zajmujemy się pracowniczą twórczością naukową i wynalazczą oraz doradzamy w kwestiach związanych z pracami rozwojowymi w praktyce funkcjonowania uczelni, know-how oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Opiniujemy, weryfikujemy umowy o prace badawczo-rozwojowe oraz inne podobne umowy wykorzystywane w obrocie wynikami prac B+R. Współpracujemy z rzecznikami patentowymi.

Zajmujemy się także ochroną oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Usługa przeznaczona jest dla:

  • twórców,
  • przedsiębiorców,
  • szkół wyższych.

Korzyści:

  • uzyskanie i zabezpieczenie praw ochronnych, praw z rejestracji, 
  • bezpieczeństwo prawne transakcji, 
  • pomoc w tworzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej.
^