Doradztwo w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych

Doradzamy Klientom we wszelkich kwestiach związanych z prawoautorską ochroną ich twórczości. Sporządzamy opinie prawne i weryfikujemy Państwa projekty pod kątem możliwości naruszenia autorskich praw majątkowych, jak i osobistych osób trzecich oraz doradzamy jak zminimalizować ewentualne ryzyko. Doradzamy pracodawcom i pracownikom w zakresie utworów pracowniczych.

Przygotowujemy umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych – w szczególności umowy o stworzenie utworu, umowy licencji, sublicencji, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy wydawnicze, umowy o wykorzystanie wizerunku, umowy dla branży kreatywnej, umowy z influencerami.

Doradzamy także uczelniom w kwestiach związanych z zarządzaniem prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, wynikami twórczości artystycznej powstałymi w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiązków ze stosunku pracy oraz do know-how związanego z tymi wynikami.

Usługa przeznaczona jest dla:

  • twórców,
  • przedstawicieli branży kreatywnej,
  • domów mediowych,
  • szkół wyższych,
  • influencerów,
  • przedsiębiorców.

Korzyści:

  • zabezpieczenie autorskich praw majątkowych, osobistych, 
  • zabezpieczenie praw do wizerunku, 
  • bezpieczeństwo prawne transakcji, 
  • pomoc w tworzeniu strategii ochrony praw własności intelektualnej.
^