Mediacje pracownicze

O czym jest usługa

W przypadku gdy pojawiają się spory w miejscu pracy, nie zawsze udaje się zażegnać spór wewnętrznie. Czasami niezbędne jest wsparcie neutralnej osoby. Bezstronny mediator wspiera strony i taktownie ukierunkuje spór w stronę jego rozwiązania. Mediacje mają też na celu odbudować dobre i konstruktywne relacje, które są podstawową wartością firmy, poprawią jej wydajność i będą podstawą dobrej atmosfery w zakładzie pracy.

Kto jest adresatem   

Każdy przedsiębiorca, każdy podmiot gospodarczy, w którym niezbędne jest nowoczesne zarządzanie zespołem, któremu zależy na prawidłowych relacjach w zespole, któremu zależy na nierotującym zespołem specjalistów i konstruktywnym rozwiązywaniu sporów/konfliktów.

Jakie problemy rozwiązuje 

W przypadku pojawienia się konfliktów w zespołach, w których z przyczyn obiektywnych, czasem niezależnych od pracodawcy nie sposób znaleźć konstruktywnego rozwiązania. Mediacja pracownicza daje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi przestrzeń do swobodnej wypowiedzi, co skłania do docierania do sedna problemów. Skutkiem mediacji może być nie tylko zażegnanie danego konfliktu, ale może często wpływać też poprawę wzajemnych relacji, także w sferach nieuświadomionych.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać* 

W przypadku pojawienia się trudnych konfliktów, w których powstaje potrzeba zadbania o interesy obu stron (pracownika i pracodawcy), za pośrednictwem neutralnej osoby trzeciej – mediatora.

Co Klient zyskuje:

  • konstruktywne rozwiązanie sporu,
  • dotarcie do podłoża konfliktu i szansę na rozwiązanie sporu kompleksowo,
  • poczucie bezpieczeństwa po stronie pracownika, który czuje się usłyszany przez pracodawcę.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*   

  • Występuje prawdopodobieństwo zaostrzenia się konfliktu.
  • Spadek wydajności pracowników w związku z brakiem odpowiedniej reakcji pracodawcy.
  • Stopniowy wzrost braku motywacji u pracowników zmierzający do zmiany miejsca pracy.
^