Postępowania NFZ

O czym jest usługa

Wspieramy klientów z branży ochrony zdrowia we wszelkich postępowaniach prowadzonych przez NFZ, w szczególności postępowaniach w sprawach o zawarcie umowy o świadczenie usług zdrowotnych – kontraktu z NFZ, o zapłatę za nadwykonania, postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ, kwestionowaniu kar umownych naliczonych przez NFZ, postępowaniach w sprawie cesji kontraktu NFZ na inny podmiot.

Kto jest adresatem

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów leczniczych, które udzielają lub zamierzają udzielać świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Jakie problemy rozwiązuje   

Usługa umożliwia podmiotom leczniczym wykonywanie praw i obowiązków wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia Prezesa NFZ). 

Kiedy trzeba/można z niej skorzystać*

Z usługi należy skorzystać w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych lub zamiaru nawiązania relacji z NFZ, albo w razie konieczności skorzystania ze środków odwoławczych lub drogi sądowej w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów. 

Co Klient zyskuje:

  • uniknięcie błędów w interpretacji dokumentów, w szczególności ofert NFZ, 
  • uniknięcie błędów w korzystaniu z przysługujących środków odwoławczych, 
  • prawidłowe zaskarżenie rozstrzygnięć NFZ, 
  • analizę ryzyka związanego ze sporem z NFZ, 
  • prowadzenie postępowań, w tym postępowań sądowych przez doświadczony zespół. 

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?* 

  • nieuzyskanie kontraktu z NFZ, np. ze względu na odrzucenie oferty, 
  • utrata kontraktu z NFZ np. w sytuacji wypowiedzenia kontraktu, 
  • ryzyko poniesienia wysokich sankcji finansowych, 
  • ryzyko wykluczenia z postępowań o zawarcie umowy o świadczenie usług
^