Doradztwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych

W ramach usługi prowadzimy działania, takie jak:

 • kompleksowe doradztwo prawne i restrukturyzacyjne na przedpolu postępowań restrukturyzacyjnych,
 • kompleksowe doradztwo prawne i restrukturyzacyjne po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • doradztwo i reprezentacja Klientów w trakcie negocjacji prowadzonych z wierzycielami lub dłużnikiem,
 • analiza sytuacji dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek do restrukturyzacji;
 • nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym również przed organami postępowania restrukturyzacyjnego (sędzia-komisarz, zarządca, nadzorca).

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa jest przeznaczona dla spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym jednoosobową i w formie spółek cywilnych.

Jakie problemy rozwiązujemy?

Usługa doradztwa prawnego i restrukturyzacyjne w ramach specjalizacji pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Pomaga także w rozwiązaniu problemów z płynnością finansową i umożliwia wstrzymanie działania wierzycieli oraz organów egzekucyjnych.

Kiedy warto skorzystać z usługi?

Z usługi należy skorzystać w wypadku utraty płynności finansowej, zagrożenia niewypłacalnością, w przypadku nadmiernego zadłużenia, zatorów płatniczych, nadzwyczajnych zdarzeń wpływających na płynność finansową czy w przypadku restrukturyzacji lub upadłości kluczowego kontrahenta.

Korzyści:

 • możliwość uratowania, restrukturyzacji przedsiębiorstwa (uniknięcia upadłości),
 • zawieszenie, a w przypadku przejęcia układu umorzenie postępowań egzekucyjnych
 • rozłożenie zadłużenia na dogodne raty,
 • odroczenie terminów płatności,
 • odzyskanie płynności finansowej.

Z usługi warto skorzystać, aby:

 • nie doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa,
 • nie narazić się na osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa,
 • nie narazić przedsiębiorstwa na egzekucję z majątku i wybiórcze zaspokojenie wierzycieli.
^