Ceny transferowe

Wsparcie w zakresie cen transferowych obejmuje szeroki zakres usług: identyfikację powiązań, obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych, sporządzanie analiz benchmarkingowych. Reprezentujemy klientów w toku postępowań podatkowych, pomagamy ustalić wartość rynkową zawieranych transakcji.

Dla kogo:

Spółki posiadające prawa do innych spółek, osoby fizyczne posiadające udziały/akcje w kilku różnych podmiotach, jak również osoby pełniące funkcję członka zarządu w co najmniej dwóch podmiotach.

W czym pomagamy:

Wsparcie w zakresie cen transferowych umożliwia wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy o CIT i PIT.

W określonych przypadkach przepisy narzucają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Szczególnej uwagi wymagają te transakcje, których wartość przekracza 2 mln zł w przypadku usług i 10 mln w przypadku towarów oraz transakcji finansowychesie cen transferowych umożliwia wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy o CIT i PIT.

Jakie są korzyści:

Uniknięcie doszacowania dochodu oraz konsekwencji w zakresie KKS.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– doszacowanie dochodu,
– zakwestionowanie cen stosowanych w transakcjach z podmiotem powiązanym przez organ podatkowy a co za tym idzie spór oraz finalnie decyzja określająca, stwierdzenie nieprawidłowości w czasie kontroli lub w czasie badania biegłego rewidenta.

^