Umowy w ochronie zdrowia

Usługa obejmuje przygotowywanie i opiniowanie umów dla podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności umów dotyczących zatrudnienia personelu medycznego, świadczenia usług medycznych, czy też nabywania wyrobów i produktów wykorzystywanych w działalności leczniczej. W ramach tej usługi przygotowujemy i opiniujemy również umowy na badania kliniczne, czy też umowy współpracy z dużymi sieciami medycznymi.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, w tym pracowników medycznych.

W czym pomagamy:

Usługa pomaga w przygotowaniu i analizie umów w ochronie zdrowia.

W ramach usługi najczęściej przygotowujemy projekty umów, analizujemy umowy oraz bierzemy aktywny udział w negocjacjach związanych z zawarciem i wykonywaniem umów.

Jakie są korzyści:

Ograniczenie ryzyka prawnego związanego zawarciem umowy. Ograniczenie kosztów.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

-brak świadomości w zakresie ryzyk związanych z zawarciem umowy, 

– konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, 

– zawarcie umowy niezgodnej z obowiązującymi przepisami, 

– brak możliwości zakończenia współpracy na korzystnych warunkach.

^