Umowy w ochronie zdrowia

O czym jest usługa

Usługa obejmuje przygotowywanie i opiniowanie umów dla podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności umów dotyczących zatrudnienia personelu medycznego, świadczenia usług medycznych, czy też nabywania wyrobów i produktów wykorzystywanych w działalności leczniczej. W ramach tej usługi przygotowujemy i opiniujemy również umowy na badania kliniczne, czy też umowy współpracy z dużymi sieciami medycznymi

Kto jest adresatem 

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, w tym pracowników medycznych.

Jakie problemy rozwiązuje  

Usługa pomaga w przygotowaniu i analizie umów w ochronie zdrowia

Kiedy trzeba/można z niej skorzystać*

W ramach usługi najczęściej przygotowujemy projekty umów, analizujemy umowy oraz bierzemy aktywny udział w negocjacjach związanych z zawarciem i wykonywaniem umów.

Co Klient zyskuje:

  • ograniczenie ryzyka prawnego związanego zawarciem umowy, 
  • ograniczenie kosztów.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • brak świadomości w zakresie ryzyk związanych z zawarciem umowy, 
  • konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, 
  • zawarcie umowy niezgodnej z obowiązującymi przepisami, 
  • brak możliwości zakończenia współpracy na korzystnych warunkach.
^