​​Umowy w ramach stosunku pracy

Przygotowanie i dostosowanie do potrzeb Klienta umów związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o zachowaniu poufności, umowy o zakazie konkurencji, umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umowy odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Każda z umów posiada obostrzenia, które wpływają na ważność i skuteczność poszczególnych zapisów. 

Dla kogo:

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników, którym zależy na profesjonalnym i kompleksowym sporządzeniu umów, zawierających zapisy chroniące interesy pracodawcy.

W czym pomagamy:

Dzięki wsparciu w ramach przygotowania w/w umów pracodawca uzyskuje:

– spokój w zakresie skuteczności zabezpieczenia jego interesów,

– poczucie bezpieczeństwa, że postępuje zgodnie z normami prawa, 

– pewność, że jego pracownicy otrzymują rzetelne i uczciwe warunki współpracy.  

Warto skorzystać z usługi gdy:

  • Pracodawca chce należycie zabezpieczyć swoje interesy korzystając z obowiązujących przepisów i dostępnych regulacji;
  • Pracodawca chce zabezpieczyć udostępniany pracownikom sprzęt;
  • Pracodawca chce odpowiednio zabezpieczyć udostępnione pracownikowi szczególnie ważne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Jakie są korzyści:

  • Oszczędność środków – w dłuższej perspektywie czasu właściwie sporządzone umowy uchronią pracodawcę przed ewentualną szkodą, umożliwiają skuteczne dochodzenie roszczeń od pracowników, w przypadku naruszenia przez nich umów łączących z pracodawcą;
  • Minimalizacja ryzyk – rzetelnie i czytelnie przygotowane umowy z zasady są lepiej przestrzegane przez pracowników, minimalizując ryzyko ich naruszeń;
  • Należyte zabezpieczenie interesów – kompleksowe opracowanie poszczególnych umów umożliwi pracodawcy dochodzenie swoich praw od pracowników, w przypadku ich nielojalnego zachowania.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem (w przypadku nieskutecznych zapisów umów);
  • Brak możliwości wyegzekwowania od pracownika zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów szkoleń;
  • Brak możliwości skutecznego egzekwowania od pracownika zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem pracodawcy. 
^