​​Umowy w ramach stosunku pracy

O czym jest usługa

Przygotowanie i dostosowanie do potrzeb Klienta umów związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o zachowaniu poufności, umowy o zakazie konkurencji, umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umowy odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Każda z umów posiada obostrzenia, które wpływają na ważność i skuteczność poszczególnych zapisów.

Kto jest adresatem 

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników, którym zależy na profesjonalnym i kompleksowym sporządzeniu umów, zawierających zapisy chroniące interesy pracodawcy.

Jakie problemy rozwiązuje  

Warto skorzystać z usługi gdy

  • pracodawca chce należycie zabezpieczyć swoje interesy, korzystając z obowiązujących przepisów i dostępnych regulacji.
  • pracodawca chce zabezpieczyć udostępniany pracownikom sprzęt,
  • pracodawca chce odpowiednio zabezpieczyć udostępnione pracownikowi szczególnie ważne informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Co Klient zyskuje: 

  • oszczędność środków – w dłuższej perspektywie czasu właściwie sporządzone umowy uchronią pracodawcę przed ewentualną szkodą, umożliwiają skuteczne dochodzenie roszczeń od pracowników, w przypadku naruszenia przez nich umów łączących z pracodawcą,
  • minimalizacja ryzyk – rzetelnie i czytelnie przygotowane umowy z zasady są lepiej przestrzegane przez pracowników, minimalizując ryzyko ich naruszeń, 
  • należyte zabezpieczenie interesów – kompleksowe opracowanie poszczególnych umów umożliwi pracodawcy dochodzenie swoich praw od pracowników, w przypadku ich nielojalnego zachowania

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*   

  • Brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem (w przypadku nieskutecznych zapisów umów).
  • Brak możliwości wyegzekwowania od pracownika zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów szkoleń.
  • Brak możliwości skutecznego egzekwowania od pracownika zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem pracodawcy.
^