Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych

Wspieramy klientów z branży ochrony zdrowia w bieżącym funkcjonowaniu. W ramach tej usługi standardowo współpracujemy z osobami zarządzającymi podmiotami leczniczymi oraz kadrą menedżerską, w szczególności odpowiedzialną za działalność medyczną, zamówienia oraz personel.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla podmiotów leczniczych funkcjonujących w prywatnym i publicznym sektorze ochrony zdrowia.

W czym pomagamy:

Usługa umożliwia zarządzanie podmiotem leczniczym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Usługa pomaga dostosować działalność podmiotu leczniczego do obowiązujących i planowanych regulacji prawnych.

Każdy moment jest dobry na skorzystanie z kompleksowej obsługi prawnej. Z usług prawnych najlepiej korzystać przed podjęciem decyzji, które mają swoje określone konsekwencje prawne. Niemniej bardzo często doradzamy w zakresie zdarzeń, które już miały miejsce.

Jakie są korzyści:

Fundamentalną korzyścią z usługi bieżącego wsparcia prawnego jest możliwość stałej kontroli ryzyka prawnego, w szczególności w obszarze specyficznych regulacji medycznych. Aktywne analizowanie wystąpienia potencjalnych skutków prawnych i planowanie przyszłych decyzji z uwzględnieniem asysty prawnej umożliwia zarządzanie podmiotem leczniczym zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Zasadniczym zagrożeniem jest nieświadomość, która uniemożliwia analizę ryzyka prawnego, a w konsekwencji zarządzanie tym ryzykiem w odpowiedzialny sposób. Wielość regulacji w branży medycznej powoduje, że brak bieżących konsultacji prawnych może spowodować istotne konsekwencje dla podmiotu leczniczego i zatrudnionego personelu.

^