Kompleksowa obsługa podmiotów leczniczych

O czym jest usługa

Wspieramy klientów z branży ochrony zdrowia w bieżącym funkcjonowaniu. W ramach tej usługi standardowo współpracujemy z osobami zarządzającymi podmiotami leczniczymi oraz kadrą menedżerską, w szczególności odpowiedzialną za działalność medyczną, zamówienia oraz personel.

Kto jest adresatem 

Usługa jest przeznaczona dla podmiotów leczniczych funkcjonujących w prywatnym i publicznym sektorze ochrony zdrowia.

Jakie problemy rozwiązuje

Usługa umożliwia zarządzanie podmiotem leczniczym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Usługa pomaga dostosować działalność podmiotu leczniczego do obowiązujących i planowanych regulacji prawnych. 

Kiedy trzeba/można z niej skorzystać*

Każdy moment jest dobry na skorzystanie z kompleksowej obsługi prawnej. Z usług prawnych najlepiej korzystać przed podjęciem decyzji, które mają swoje określone konsekwencje prawne. Niemniej bardzo często doradzamy w zakresie zdarzeń, które już miały miejsce.

Co Klient zyskuje:

  • możliwość stałej kontroli ryzyka prawnego, w szczególności w obszarze specyficznych regulacji medycznych,
  • aktywne analizowanie wystąpienia potencjalnych skutków prawnych i planowanie przyszłych decyzji z uwzględnieniem asysty prawnej umożliwia zarządzanie podmiotem leczniczym zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli klient z niej nie skorzysta?* 

Zasadniczym zagrożeniem jest nieświadomość, która uniemożliwia analizę ryzyka prawnego, a w konsekwencji zarządzanie tym ryzykiem w odpowiedzialny sposób. Wielość regulacji w branży medycznej powoduje, że brak bieżących konsultacji prawnych może spowodować istotne konsekwencje dla podmiotu leczniczego i zatrudnionego personelu

^