Decyzje o wsparciu / Specjalne Strefy Ekonomiczne

Pomagamy klientom na każdym etapie korzystania ze zwolnienia wynikającego z decyzji o wsparciu. Nasza praca rozpoczyna się od analizy planowanej inwestycji pod kątem możliwości uzyskania decyzji o wsparciu. Po pozytywnym wyniku analizy prowadzimy naszych klientów na każdym etapie związanym z uzyskaniem decyzji, a po uzyskaniu decyzji wspieramy ich w sprawach podatkowo-sprawozdawczych związanych ze stosowaniem uzyskanej decyzji o wsparciu.

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa które planują realizację nowych inwestycji w zakresie przemysłu i produkcji, nowoczesnych usług dla biznesu, IT lub prac B+R.

W czym pomagamy:

Usługa pozwala na uzyskanie okresowego zwolnienia z podatku dochodowego (PIT, CIT) w związku z realizacją nowej inwestycji.

Z ulgi można skorzystać po otrzymaniu decyzji o wsparciu i spełnieniu wskazanych w niej warunków ilościowych i jakościowych.

Jakie są korzyści:

Efektywny zwrot podatku dochodowego albo obniżenie podatku dochodowego należnego do zapłaty za dany rok podatkowy.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Utrata możliwości zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku właściwym.

^