Outsourcing księgowy

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełnych ksiąg, jak i uproszczonej księgowości) oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji rocznej. Przygotowujemy również dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jakie podmioty korzystają z naszych usług?

Prowadzimy księgi rachunkowe dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym, spółek giełdowych oraz podmiotów działających w SSE.

W ramach Outsourcingu księgowego zapewniamy Kientom m.in.:

 • prowadzenie ksiąg wg przepisów polskich i MSSF/MSR,
 • prowadzenie rejestru VAT,
 • przygotowanie JPK VAT (JPK_V7M / JPK_V7K),
 • przygotowanie deklaracji VAT UE,
 • wyliczenie zobowiązania CIT,
 • przygotowanie raportów dla GUS,
 • przygotowanie raportów dla NBP,
 • przygotowanie INTRASTAT,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego,
 • wsparcie podczas audytu,
 • przygotowanie deklaracji CIT,
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej.

Co zyskują nasi Klienci?   

 • obsługę profesjonalnego zespół księgowych,
 • optymalizację kosztów prowadzenia księgowości,
 • zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem księgowości i rozliczeń skarbowych,
 • oszczędność czasu, który można wykorzystać wyłącznie na podstawowym obszarze swojej działalności.
^