Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Profesjonalne i kompleksowe wsparcie podmiotów gospodarczych, w tym jego zespołów kadrowych w zakresie bieżących potrzeb i pytań związanych ze stosunkiem pracy. Usługa obejmuje szeroko rozumiane doradztwo i udzielanie informacji prawnych w zakresie właściwego stosowania przepisów prawa pracy, bieżącego orzecznictwa, ale także w zakresie relacji z pracownikami.  

Dla kogo:

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników, którzy na co dzień mierzą się z zarządzaniem zespołami ludzkimi, którzy stosują prawo pracy i chcą to robić zgodnie z obowiązującymi, ciągle zmieniającymi się przepisami i orzecznictwem.

W czym pomagamy:

Pracodawca zyskuje stałe wsparcie w zakresie stosowania prawa pracy, w tym w zakresie czasu pracy, stosowanych systemów czasu pracy, nadgodzin, systemów premiowania. Zespół kancelarii wspiera pracodawcę w tworzeniu niezbędnej dokumentacji pracowniczej, informuje o zbliżających się zmianach w prawie pracy, opiniuje dokumenty przygotowywane przez działy kadrowe pracodawcy. 

Warto skorzystać z usługi gdy:

  • pracodawca widzi potrzebę weryfikacji prawidłowości sporządzonych dokumentów, planów, regulaminów;
  • Pracodawca ma wątpliwość jakie przepisy prawa pracy i w jaki sposób zastosować w danym przypadku;
  • Pracodawca otrzymuje zastrzeżenia pracownika do regulacji wewnętrznych i pracodawca potrzebuje wsparcia w profesjonalnym odniesieniu się do danych zastrzeżeń.

Jakie są korzyści:

  • Należyte zabezpieczenie interesów – bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy umożliwia zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów, a w konsekwencji nakładania kar przez PIP, ZUS czy zasądzania na rzecz pracowników odszkodowań przewidzianych w kodeksie pracy;
  • Bieżące wsparcie – w razie wystąpienia w trakcie zatrudnienia wątpliwości albo spornych stanowisk pracodawca uzyskuje profesjonalne i kompleksowe  stanowisko w sprawie, dzięki czemu może mieć pewność, że postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewentualnie jest świadomy ewentualnych zagrożeń wynikających z danej sytuacji. 

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Ryzyko częstszych błędów i sporów z pracownikowi;
  • Brak pewności co do prawidłowości podejmowanych działań, a w konsekwencji brak pewności co do sytuacji prawnej;
  • Brak pełnej świadomości w zakresie bieżących przepisów i orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. 
^