Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa pracy

O czym jest usługa  

Profesjonalne i kompleksowe wsparcie podmiotów gospodarczych, w tym jego zespołów kadrowych w zakresie bieżących potrzeb i pytań związanych ze stosunkiem pracy. Usługa obejmuje szeroko rozumiane doradztwo i udzielanie informacji prawnych w zakresie właściwego stosowania przepisów prawa pracy, bieżącego orzecznictwa, ale także w zakresie relacji z pracownikami.

Kto jest adresatem  

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników, którzy na co dzień mierzą się z zarządzaniem zespołami ludzkimi, którzy stosują prawo pracy i chcą to robić zgodnie z obowiązującymi, ciągle zmieniającymi się przepisami i orzecznictwem.

Jakie problemy rozwiązuje   

Pracodawca zyskuje stałe wsparcie w zakresie stosowania prawa pracy, w tym w zakresie czasu pracy, stosowanych systemów czasu pracy, nadgodzin, systemów premiowania. Zespół kancelarii wspiera pracodawcę w tworzeniu niezbędnej dokumentacji pracowniczej, informuje o zbliżających się zmianach w prawie pracy, opiniuje dokumenty przygotowywane przez działy kadrowe pracodawcy.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać?*

Warto skorzystać z usługi gdy:

  • pracodawca widzi potrzebę weryfikacji prawidłowości sporządzonych dokumentów, planów, regulaminów,
  • pracodawca ma wątpliwość, jakie przepisy prawa pracy i w jaki sposób zastosować w danym przypadku, 
  • pracodawca otrzymuje zastrzeżenia pracownika do regulacji wewnętrznych i pracodawca potrzebuje wsparcia w profesjonalnym odniesieniu się do danych zastrzeżeń.

Co Klient zyskuje:

  • należyte zabezpieczenie interesów – bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy umożliwia zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów, a w konsekwencji nakładania kar przez PIP, ZUS czy zasądzania na rzecz pracowników odszkodowań przewidzianych w kodeksie pracy.
  • bieżące wsparcie – w razie wystąpienia w trakcie zatrudnienia wątpliwości albo spornych stanowisk pracodawca uzyskuje profesjonalne i kompleksowe  stanowisko w sprawie, dzięki czemu może mieć pewność, że postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewentualnie jest świadomy ewentualnych zagrożeń wynikających z danej sytuacji.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta*   

  • Ryzyko częstszych błędów i sporów z pracownikami. 
  • Brak pewności co do prawidłowości podejmowanych działań, a w konsekwencji brak pewności co do sytuacji prawnej.
  • Brak pełnej świadomości w zakresie bieżących przepisów i orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy.
^