Prawo spółek

Zapewniamy spółkom kapitałowym bieżące wsparcie w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego. W ramach obsługi korporacyjnej spółek w szczególności:

  1. Doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz koordynujemy proces tworzenia spółek, w szczególności sporządzamy projekty umów lub statutów spółek oraz reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestracyjnych. 
  2. Opracowujemy dokumentację wewnętrzną, w tym regulaminy organów spółek (zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zarządów i rad nadzorczych), dokumentację na posiedzenia tych organów, jak również wspieramy Klientów przy organizacji i przeprowadzaniu takich posiedzeń. 
  3. Zajmujemy się obsługą prawną zdarzeń korporacyjnych, takich jak zmiany umów lub statutów spółek, obrót udziałami lub akcjami, rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz innych określonych w przepisach prawa handlowego. 
  4. Prowadzimy bieżące doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego.
  5. Pomagamy w wyborze optymalnej formy zakończenia działalności gospodarczej oraz koordynujemy pod względem prawnym procesy zmierzające do osiągnięcia powyższego celu, w tym procesy likwidacji. 

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa ta kierowana jest do Klientów biznesowych, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek bądź będących wspólnikami lub akcjonariuszami takich spółek. 

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Współpraca prawna w tym obszarze pozwala na efektywne prowadzenie biznesu, przy spełnianiu skomplikowanych wymogów stawianych przedsiębiorcom przez przepisy prawa handlowego.

Kiedy warto skorzystać z usługi?

Każdy podmiot prawa handlowego powinien prowadzić działalność w sposób zgodny z wymogami prawa handlowego, w szczególności kodeksu spółek handlowych. Biorąc pod uwagę zawiłości tych przepisów, bieżące wsparcie prawne w tym obszarze może znacząco ułatwić korporacyjne funkcjonowanie spółki.

Korzyści

Dzięki współpracy spółka zyskuje pewność, że prowadzona przez nią działalność jest realizowana w zgodzie z wszelkimi regulacjami prawa handlowego, a realizowane czynności korporacyjne będą skuteczne. Jednocześnie w ramach współpracy Klient uzyskuje możliwość implementacji optymalnych rozwiązań, dostosowanych do realiów danego biznesu.

Z usługi warto skorzystać, aby:

  • nie doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej za nieprzestrzeganie obowiązków prawnych,
  • nie doprowadzić do sytuacji bezskuteczność lub nieważność podejmowanych czynności prawnych,
  • nie doprowadzić do nałożenia kar finansowych nakładanych na spółkę i jej zarząd za nierealizowanie obowiązków prawnych ciążących na spółce w stosunku do sądów i organów administracyjnych.
^