Spory sądowe na tle prawa spółek

O czym jest usługa

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach zmierzających do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń. A także w innych sporach o charakterze korporacyjnym, w tym: w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych oraz w toku negocjacji.
Reprezentujemy wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych oraz wspólników lub akcjonariuszy większościowych w konfliktach wewnątrzkorporacyjnych, w tym także w przypadkach naruszania ich praw przez pozostałych wspólników lub akcjonariuszy.
Reprezentujemy również członków organów w sprawach związanych z odpowiedzialnością cywilnoprawną członków organów za szkody wyrządzone spółce, wspólnikom lub akcjonariuszom oraz wierzycielom spółki.

Kto jest adresatem

Usługę kierujemy do spółek prawa handlowego i członków ich organów, jak również do wspólników i akcjonariuszy spółek.

Jakie problemy rozwiązuje

Z uwagi na specyfikę spraw sądowych na tle prawa gospodarczego i handlowego, brak profesjonalnego wsparcia prawnego specjalisty z obszaru prawa korporacyjnego, zwiększa ryzyko uzyskania przez Klienta rozstrzygnięcia niekorzystnego, niezgodnego z oczekiwaniami Klienta.
Skorzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego zwiększa szanse na wydanie przez sąd wyroku korzystnego dla Klienta

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

W przypadku woli wytoczenia powództwa na tle prawa gospodarczego i handlowego bądź uzyskania statusu pozwanego w takiej sprawie.

Co Klient zyskuje:

  • merytoryczne wsparcie prawne osoby specjalizującej się w korporacyjnych sporach sądowych,
  • zwiększone szanse na wygraną w procesie sądowym.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • zwiększone ryzyko przegranej,
  • negatywne konsekwencje finansowe,
  • zakaz pełnienia funkcji w organach spółek
^