Spory sądowe na tle prawa spółek

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach zmierzających do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń. A także w innych sporach o charakterze korporacyjnym, w tym: w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych oraz w toku negocjacji. Reprezentujemy wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych oraz wspólników lub akcjonariuszy większościowych w konfliktach wewnątrzkorporacyjnych, w tym także w przypadkach naruszania ich praw przez pozostałych wspólników lub akcjonariuszy. Reprezentujemy również członków organów w sprawach związanych z odpowiedzialnością cywilnoprawną członków organów za szkody wyrządzone spółce, wspólnikom lub akcjonariuszom oraz wierzycielom spółki.

Kto korzysta z naszych usług?

Usługę kierujemy do spółek prawa handlowego i członków ich organów, jak również do wspólników i akcjonariuszy spółek.

Na czym polega usługa?

Z uwagi na specyfikę spraw sądowych na tle prawa gospodarczego i handlowego, brak profesjonalnego wsparcia prawnego specjalisty z obszaru prawa korporacyjnego, zwiększa ryzyko uzyskania przez Klienta rozstrzygnięcia niekorzystnego, niezgodnego z oczekiwaniami Klienta.
Skorzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnego zwiększa szanse na wydanie przez sąd wyroku korzystnego dla Klienta

Kiedy warto skorzystać z naszej usługi?

W przypadku woli wytoczenia powództwa na tle prawa gospodarczego i handlowego bądź uzyskania statusu pozwanego w takiej sprawie.

Korzyści:

  • merytoryczne wsparcie prawne osoby specjalizującej się w korporacyjnych sporach sądowych,
  • zwiększone szanse na wygraną w procesie sądowym.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi?

  • zmniejsza ryzyko przegranej,
  • zmniejsza ryzyko negatywnych konsekwencji finansowych,
  • zmniejsza ryzyko wystąpienia zakazu pełnienia funkcji w organach spółek.
^