Due Diligence

Przeprowadzamy procesy badania prawnego i podatkowego due diligence spółek oraz przedsiębiorstw zarówno na zlecenie inwestorów, jak i sprzedających (tzw. vendor due diligence) w obszarach zdefiniowanych przez zlecającego. W ramach procesu badania due diligence zespół specjalistów przeprowadza analizę dokumentacji i informacji otrzymanych od badanego podmiotu, a następnie przygotowuje raport zawierający opis zidentyfikowanych ryzyk prawnych wraz ze wskazaniem rekomendowanych działań mitygujących te ryzyka.

Kto jest jej adresatem?

Inwestorzy zainteresowani nabyciem spółki lub przedsiębiorstwa (przeprowadzeniem transakcji typu share deal lub asset deal), jak również podmioty zainteresowane ich sprzedażą.

Jakie problemy rozwiązujemy?

Usługa ułatwia inwestorowi podjęcie świadomej decyzji o przeprowadzeniu danej transakcji lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia. Dodatkowo, w przypadku podjęcia przez inwestora decyzji o przeprowadzeniu transakcji, uprzednie przeprowadzenie badania due diligence pozwala na zaadresowanie zidentyfikowanych ryzyk, czy to poprzez podjęcie działań naprawczych na etapie poprzedzającym podpisanie dokumentacji transakcyjnej bądź w samej dokumentacji transakcyjnej. W przypadku badań due diligence realizowanych na zlecenie sprzedającego, usługa umożliwia odpowiednie przygotowanie sprzedawanej spółki lub przedsiębiorstwa do transakcji i w ten sposób uniknięcie sytuacji, w której zainteresowany inwestor odstąpi od jej przeprowadzenia ze względu na stwierdzone ryzyka.

Co Klient zyskuje?

Przeprowadzenie badania prawnego due diligence przedmiotu planowanej transakcji (spółki, przedsiębiorstwa) zwiększa jej bezpieczeństwo. Obecne trendy wskazują, że badanie due dilligence stanowi nieodłączny element każdej transakcji M&A.

^