Planowanie podatkowe

Usługa polega na kompleksowym wsparciu podatkowym na etapie zamysłu biznesowego. Analizujemy skutki i uwarunkowania podatkowe nowych zamierzeń oraz wskazujemy najbardziej efektywną formulę. Uwzględniamy ryzyka i uwarunkowania prawne oraz skutki bilansowe.

Dla kogo:

Podatnicy planujący nowe zamierzenia biznesowe.

W czym pomagamy:

Usługa ogranicza ryzyko podatkowe. Pomaga zwiększyć efektywność działań biznesowych.

Należy z niej korzystać planując nowe zamierzenia.

Jakie są korzyści:

-ograniczone ryzyko podatkowe,
-wyższa efektywność.

 

^