Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

Oferujemy kompelskową obsługę wniosków o wydanie interpretacji klasyfikacyjnych (WIS, WIT, WIA) począwszy od ich przygotowania po wnoszenie skarg do sądów administracyjnych. W ramach świadczonej usługi ustalimy i opiszemy we wniosku stan faktyczny, przygotujemy uzasadnienie stanowiska co do sposobu interpretacji przepisów oraz będziemy reprezentować podatnika w kontaktach z Krajową Informacją Skarbową.

Dla kogo:

Podatnicy i płatnicy, którzy mają wątpliwości co do prawdiłowości klasyfikacji towarów i usług oraz stosowanych stawek podatkowych.

W czym pomagamy:

Uzyskanie interpretacji klasyfikacyjnej likwiduje niepewność w stosowaniu ciągle zmieniającego się prawa podatkowego, jak również stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie interesów i majątku podatnika.

Jakie są korzyści:

– pewność co do stosowanej stawki podatkowej,
– pewność co do klasyfikacji towaru,
– zabezpieczenie transakcji w razie kontroli urzędu skarbowego,
– większe bezpieczeństwo majątkowe podatnika.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– nieprawidłowe stosowanie stawki podatkowej, co może prowadzić do powstania zaległości podatkowych,
– nieprawidłowości przy wykonywaniu obowiązków akcyzowych i celnych,
– nieprawidłowości przy przywozie i wywozie towarów podwójnego zastosowania.

^