Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

Oferujemy kompelskową obsługę wniosków o wydanie interpretacji klasyfikacyjnych (WIS, WIT, WIA) począwszy od ich przygotowania po wnoszenie skarg do sądów administracyjnych. W ramach świadczonej usługi ustalimy i opiszemy we wniosku stan faktyczny, przygotujemy uzasadnienie stanowiska co do sposobu interpretacji przepisów oraz będziemy reprezentować podatnika w kontaktach z Krajową Informacją Skarbową.

Kto korzysta z naszych usług?

Podatnicy i płatnicy, którzy mają wątpliwości co do prawdiłowości klasyfikacji towarów i usług oraz stosowanych stawek podatkowych.

W czym pomagamy?

W uzyskaniu interpretacji klasyfikacyjnej likwiduje niepewność w stosowaniu ciągle zmieniającego się prawa podatkowego. Usługa stanowi również pewnego rodzaju zabezpieczenie interesów i majątku podatnika.

Korzyści:

  • pewność co do stosowanej stawki podatkowej,
  • pewność co do klasyfikacji towaru,
  • zabezpieczenie transakcji w razie kontroli urzędu skarbowego,
  • większe bezpieczeństwo majątkowe podatnika.

Z usługi warto skorzystać, aby ograniczyć ryzyko:

  • nieprawidłowego stosowania stawki podatkowej, co może prowadzić do powstania zaległości podatkowych,
  • nieprawidłowości przy wykonywaniu obowiązków akcyzowych i celnych,
  • nieprawidłowości przy przywozie i wywozie towarów podwójnego zastosowania.
^