Kompleksowa obsługa procesów pracowniczych

Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie procesów pracowniczych, zarówno z powództwa pracodawcy, jak i pracownika. Usługa obejmuje pełne wsparcie zarówno w ocenie sytuacji faktycznej, jak i przygotowywaniu pism procesowych, reprezentację przed Sądem, udział w mediacjach. 

Dla kogo:

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych zatrudniających pracowników, którzy zmuszeni są prowadzić spory z obecnymi i byłymi pracownikami. 

W czym pomagamy:

Dzięki wsparciu profesjonalnego pełnomocnika Pracodawca zyskuje rzetelną analizę stanu faktycznego, ocenę zasadności roszczeń zarówno pracodawcy, jak i pracownika, wsparcie przy kompletowaniu niezbędnego materiału dowodowego, ale także profesjonalne doradztwo i udział pełnomocnika w dążeniu do ugodowego zakończenia sporu (gdy jest to w interesie obu stron sporu). 

Warto skorzystać z usługi gdy:

  • pracodawca rozważa wstąpienie w spór z pracownikiem;
  • pracodawca otrzymał odwołanie/pozew od pracownika i potrzebuje profesjonalnego wsparcia w ocenie zasadności roszczeń pracownika;
  • pracodawca zmierza do ugodowego zakończenia sporu z pracownikiem i potrzebuje neutralnego i profesjonalnego wsparcia w prowadzeniu negocjacji z pracowników lub byłym pracownikiem.

Jakie są korzyści:

  • Należyte zabezpieczenie interesów – kompleksowe ocena sytuacji prawnej i faktycznej umożliwia dobór najkorzystniejszego dla pracodawcy doboru strategii działania;
  • Minimalizowanie kosztów – profesjonalna ocena sytuacji prawnej i faktycznej umożliwia podjęcie najbezpieczniejszej i najbardziej korzystnej pod kątem finansowym decyzji w zakresie stanowiska procesowego;
  • Oszczędność czasu – dzięki należytej ocenie sytuacji prawnej i faktycznej pracodawca może podjąć świadomą decyzję w zakresie dalszego postępowania, dzięki czemu ogranicza koszty i oszczędza czas (swój oraz swoich pracowników) spędzony na prowadzeniu procesu sądowego. 

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Brak możliwości podjęcia świadomej decyzji co do kierunków swojego stanowiska procesowego;
  • Ryzyko niepodniesienia ważnych i skutecznych oświadczeń w toku procesu;
  • Ryzyko nie zawarcia korzystnych porozumień/ugód z pracownikiem w toku postępowania sądowego. 
^