Doradztwo dla personelu medycznego

W ramach usługi doradzamy personelowi medycznemu we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem w sektorze ochrony zdrowia, w tym w ramach postępowań dyscyplinarnych.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla personelu medycznego.

W czym pomagamy:

Usługa umożliwia identyfikację ryzyk prawnych związanych wykonywaniem czynności medycznych. Korzystając z usługi personel medyczny świadomie podejmuje obronę przed roszczeniami i zarzutami osób trzecich.

W ramach usługi najczęściej opiniujemy umowy zawierane z personelem medycznym i bierzemy aktywny udział w negocjowaniu warunków tych umów, a także reprezentujemy personel medyczny w postępowaniach sądowych i dyscyplinarnych.

Jakie są korzyści:

Ograniczenie ryzyk związanych z funkcjonowaniem w sektorze ochrony zdrowia. Skuteczna ochrona swoich interesów, w tym przed roszczeniami majątkowymi ze strony pacjentów i ubezpieczycieli.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Ryzyko odpowiedzialności finansowej, dyscyplinarnej i karnej.

^