Doradztwo dla personelu medycznego

O czym jest usługa  

W ramach usługi doradzamy personelowi medycznemu we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem w sektorze ochrony zdrowia, w tym w ramach postępowań dyscyplinarnych.

Kto jest adresatem  

Usługa jest przeznaczona dla personelu medycznego.

Jakie problemy rozwiązuje   

Usługa umożliwia identyfikację ryzyk prawnych związanych wykonywaniem czynności medycznych. Korzystając z usługi personel medyczny, świadomie podejmuje obronę przed roszczeniami i zarzutami osób trzecich.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać?*

W ramach usługi najczęściej opiniujemy umowy zawierane z personelem medycznym i bierzemy aktywny udział w negocjowaniu warunków tych umów, a także reprezentujemy personel medyczny w postępowaniach sądowych i dyscyplinarnych.

Co Klient zyskuje:

  • ograniczenie ryzyk związanych z funkcjonowaniem w sektorze ochrony zdrowia, 
  • skuteczna ochrona swoich interesów, w tym przed roszczeniami majątkowymi ze strony pacjentów i ubezpieczycieli.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta*   

  • ryzyko odpowiedzialności finansowej, dyscyplinarnej i karnej. 
^