Private lawyer

O czym jest usługa

Private Lawyer to nie jest jedna usługa – to raczej zespół działań – swego rodzaju przestrzeń, która kształtuje się organicznie we współpracy i w zaufaniu pomiędzy Klientem a określonym członkiem naszego zespołu. Usługa ta to emanacja zaufania, którym obdarzają nas nasi Klienci, powierzając nam zadania dotyczące prywatnych spraw majątkowych, spraw rodzinnych, sukcesji pokoleniowej, zabezpieczenia majątku, prywatnych inwestycji, ochrony wizerunku i dóbr osobistych.
Private Lawyer to prawnik, który zna biznes Klienta, rozumie potrzeby jego i jego bliskich.

Kto jest adresatem

Osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które ostatecznie posiadają lub kontrolują udziały w podmiocie prawnym lub porozumieniu, takim jak spółka, holding lub fundacja; menadżerowie wysokiego szczebla

Co Klient zyskuje:    

  • doradztwo od strony prawnej i podatkowej przy inwestycjach Klienta i jego najbliższych,
  • doradztwo w zakresie strukturyzowania przedsiębiorstw rodzinnych,
  • doradztwo sukcesyjne – planowanie i wspieranie działań zmierzających do wdrożenia sukcesji pokoleniowej,
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia majątku,
  • wsparcie w sprawach rodzinnych we wszelkich kwestiach prawnych i podatkowych związanych z rozwodem, opieką nad dziećmi, podziałem majątku, alimentami czy dochodzeniem roszczeń majątkowych Klienta i osób dla niego najbliższych,
  • wsparcie w sprawach spadkowych we wszelkich kwestia prawnych i podatkowych związanych z dziedziczeniem, urzeczywistnieniem woli testatora, ograniczeniem sporów na tle spadkowym,
  • wsparcie przy zakładaniu fundacji, stowarzyszeń oraz w działaniach charytatywnych,
  • doradztwo w zakresie wdrożenia efektywnego modelu „wyjścia z inwestycji” i zwrotu zainwestowanych środków z satysfakcjonującym zyskiem.
^