Doradztwo dla zawodników, agentów, trenerów

W ramach usługi doradzamy zawodnikom, agentom, trenerom w działalności związanej z profesjonalnym i amatorskim uprawianiem sportu. Usługa obejmuje w szczególności doradztwo w sprawach związanych z zawieraniem kontraktów o profesjonalne uprawianie sportu, umów wizerunkowych, umów z agentami oraz umów z trenerami. Świadcząc usługi prawne,  reprezentujemy zawodników, trenerów, agentów w trakcie sporów, w tym w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych. Pomagamy m.in. wyegzekwować należne wynagrodzenie oraz uzyskać odszkodowanie. 

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa jest przeznaczona dla  zawodników wykonujących sport zawodowo lub amatorsko, agentów oraz trenerów.

Jakie problemy rozwiązujemy?

Usługa pozwala sportowcom podejmować świadome decyzje dotyczące swojej kariery zawodniczej. W ramach usługi najczęściej zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach z klubami, przygotowujemy i negocjujemy projekty umów agencyjnych, umów transferowych, kontraktów z zawodnikami.

Na czym polega doradztwo dla zawodników, agentów i trenerów?

W ramach usługi najczęściej opiniujemy kontrakty z klubami sportowymi – kontrakty o profesjonalne uprawianie sportu oraz kwestie dotyczące amatorskiego wykonywania sportu, umowy z agentami oraz umowy wizerunkowe, również te, które zawierane są bezpośrednio ze sponsorami, kontrakty trenerskie oraz menadżerskie.

Często doradzamy sportowcom i trenerom w kwestiach prawnych dotyczących zmiany barw klubowych. Pomagamy uzyskać i wyegzekwować należne wynagrodzenie z kontraktu, w tym premie. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie. Analizujemy sytuację kontraktową  oraz wskazujemy możliwe rozwiązania w zakresie przynależności klubowej. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych.

Korzyści:

  • ograniczenie ryzyk prawnych związanych z uprawianiem sportu,
  • skuteczna ochrona interesów, w tym interesów majątkowych, a także dóbr osobistych, m.in. wizerunku,
  • doradztwo poparte wiedzą wynikającą z funkcjonowania w profesjonalnym i amatorskim sporcie.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Brak świadomości w zakresie ryzyk prawnych i sytuacji kontraktowej może spowodować również konsekwencje finansowe. 
  • Nieadekwatny sposób obrony przed roszczeniami i zarzutami może skutkować poniesieniem odpowiedzialności na wielu polach, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej.
^