Doradztwo dla zawodników, agentów, trenerów

O czym jest usługa

W ramach usługi doradzamy zawodnikom, agentom, trenerom w działalności związanej z profesjonalnym i amatorskim uprawianiem sportu. Usługa obejmuje w szczególności doradztwo w sprawach związanych z zawieraniem kontraktów o profesjonalne uprawianie sportu, umów wizerunkowych, umów z agentami oraz umów z trenerami. Świadcząc usługi prawne,  reprezentujemy zawodników, trenerów, agentów w trakcie sporów, w tym w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych. Pomagamy m.in. wyegzekwować należne wynagrodzenie oraz uzyskać odszkodowanie. 

Kto jest adresatem

Usługa jest przeznaczona dla  zawodników wykonujących sport zawodowo lub amatorsko, agentów oraz trenerów.

Jakie problemy rozwiązuje

Usługa pozwala sportowcom podejmować świadome decyzje dotyczące swojej kariery zawodniczej. W ramach usługi najczęściej zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach z klubami, przygotowujemy i negocjujemy projekty umów agencyjnych, umów transferowych, kontraktów z zawodnikami.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

W ramach usługi najczęściej opiniujemy kontrakty z klubami sportowymi – kontrakty o profesjonalne uprawianie sportu oraz kwestie dotyczące amatorskiego wykonywania sportu, umowy z agentami oraz umowy wizerunkowe, również te, które zawierane są bezpośrednio ze sponsorami, kontrakty trenerskie oraz menadżerskie. 

Często doradzamy sportowcom i trenerom w kwestiach prawnych dotyczących zmiany barw klubowych. Pomagamy uzyskać i wyegzekwować należne wynagrodzenie z kontraktu, w tym premie. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie. Analizujemy sytuację kontraktową  oraz wskazujemy możliwe rozwiązania w zakresie przynależności klubowej. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i dyscyplinarnych.

Co Klient zyskuje:

  • ograniczenie ryzyk prawnych związanych z uprawianiem sportu,
  • skuteczna ochrona interesów, w tym interesów majątkowych, a także dóbr osobistych, m.in. wizerunku,
  • doradztwo poparte wiedzą wynikającą z funkcjonowania w profesjonalnym i amatorskim sporcie.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

  • Brak świadomości w zakresie ryzyk prawnych i sytuacji kontraktowej może spowodować również konsekwencje finansowe. 
  • Nieadekwatny sposób obrony przed roszczeniami i zarzutami może skutkować poniesieniem odpowiedzialności na wielu polach, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej.
^