Doradztwo w zakresie legalnego rozwiązywania stosunków pracy

W związku z wciąż zmieniającymi się przepisami, pojawiającymi się stanowiskami Sądu Najwyższego czasami sporządzenie skutecznego wypowiedzenie stosunku pracy czy jego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia wydaje się bardzo skomplikowane. W ramach usługi weryfikujemy stan faktyczny, oceniamy zasadność rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy, pomagamy w sformułowaniu treści oświadczenia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu stosunku pracy.

Dla kogo:

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych, do każdego przedsiębiorcy  zatrudniającego pracowników, dla każdego kto chce należycie rozwiązać stosunek pracy ze swoim pracownikiem niezależnie od przyczyn. 

W czym pomagamy:

Przede wszystkim wspieramy pracodawcę w sporządzeniu prawidłowego oświadczenia, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko wydania przez sąd niekorzystnego wyroku dla pracodawcy, w tym przywrócenia do pracy pracownika, z którym pracodawca nie chce już współpracować.

Zaleca się, by każdy podmiot gospodarczy, każda osoba zatrudniająca pracowników konsultowała oświadczenie o rozwiązaniu / wypowiedzeniu stosunku pracy celem weryfikacji czy zawiera ono wszelkie wymagane prawem elementy, że należycie została sformułowana przyczyna wypowiedzenia/rozwiązania stosunku pracy.  

Jakie są korzyści:

  • Oszczędność środków – brak potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych;  
  • Minimalizacja ryzyk – prawidłowe sporządzenie oświadczenia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu stosunku pracy minimalizuje ryzyko uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia pracownika do pracy, bądź zasądzenia na jego rzecz odszkodowania. 

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Procesy o uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie – w przypadku niewłaściwego sformułowania przyczyn wypowiedzenia/rozwiązania stosunku pracy;
  • Wzrost kosztów – związany zarówno z ewentualną potrzebą uiszczenia na rzecz pracownika stosownego odszkodowania, jak i potrzebą obsługi prawnej procesu.
^