Doradztwo w zakresie zakończenia stosunków pracy

O czym jest usługa

W związku z nieustannie zmieniającymi się przepisami i pojawiającymi się stanowiskami Sądu Najwyższego czasami sporządzenie skutecznego wypowiedzenie stosunku pracy czy jego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia wydaje się bardzo skomplikowane. W ramach usługi weryfikujemy stan faktyczny, oceniamy zasadność rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy, pomagamy w sformułowaniu treści oświadczenia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu stosunku pracy.

Kto jest adresatem   

Usługa adresowana jest do Klientów biznesowych, do każdego przedsiębiorcy  zatrudniającego pracowników, dla każdego, kto chce należycie rozwiązać stosunek pracy ze swoim pracownikiem niezależnie od przyczyn.

Jakie problemy rozwiązuje

Przede wszystkim wspieramy pracodawcę w sporządzeniu prawidłowego oświadczenia, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko wydania przez sąd niekorzystnego wyroku dla pracodawcy, w tym przywrócenia do pracy pracownika, z którym pracodawca nie chce już współpracować

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać* 

Zaleca się, by każdy podmiot gospodarczy, każda osoba zatrudniająca pracowników konsultowała oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy celem weryfikacji czy zawiera ono wszelkie wymagane prawem elementy, że należycie została sformułowana przyczyna wypowiedzenia/rozwiązania stosunku pracy.  

Co Klient zyskuje:   

  • oszczędność środków – brak potrzeby prowadzenia długotrwałych i kosztownych procesów sądowych,  
  • minimalizacja ryzyk – prawidłowe sporządzenie oświadczenia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu stosunku pracy minimalizuje ryzyko uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia pracownika do pracy, bądź zasądzenia na jego rzecz odszkodowania.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*   

  • Procesy o uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie – w przypadku niewłaściwego sformułowania przyczyn wypowiedzenia/rozwiązania stosunku pracy. 
  • Wzrost kosztów – związany zarówno z ewentualną potrzebą uiszczenia na rzecz pracownika stosownego odszkodowania, jak i potrzebą obsługi prawnej procesu.
^