Połączenia, przekształcenia, podziały spółek

O czym jest usługa

Kompleksowo doradzamy w zakresie efektywnej prawnie i podatkowo formy prawnej prowadzenia biznesu przez spółki lub grupy kapitałowe. Realizujemy procesy mające na celu osiągnięcie wybranej formy prawnej, zarówno w ramach połączenia, przekształcenia, jak i podziału podmiotów gospodarczych. Mamy bogate doświadczenie w projektach zarówno z udziałem podmiotów polskich, jak i zagranicznych (procesy transgraniczne).

Zapewniamy również obsługę prawną w procesach zmian w strukturze właścicielskiej spółek, obejmujących w szczególności obrót udziałami oraz akcjami, podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Kto jest adresatem

Usługa kierowana jest do wszelkich podmiotów prawa handlowego, które poszukują optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

W sytuacji, gdy Klient identyfikuje, że jego działalność jest nieoptymalna z perspektywy prawnej i podatkowej, warto przeanalizować, czy zmiana formy prowadzenia tej działalności ma szansę przynieść pozytywne efekty.

Co Klient zyskuje

  • proces reorganizacji może zwiększyć efektywność biznesu prowadzonego przez Klienta, 
  • ograniczenie ryzyka związanego z działalnością, 
  • uporządkowanie struktury grupy kapitałowej, przy zachowaniu transparentności samego procesu.
^