Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach tej usługi wspieramy klientów w bieżących procesach biznesowych poprzez analizę skutków prawno podatkowych zdarzeń, które już miały miejsce oraz tych, które dopiero się wydarzą. W ramach tej usługi najczęściej pracujemy z działami finansowo-księgowymi, controlingiem lub osobami na stanowisku dyrektorów finansowych.

Dla kogo:

Usługa ma bardzo uniwersalny charakter, podobnie jak uniwersalne i wielowymiarowe mogą być problemy podatkowe. Adresatem tej usługi są przede wszystkim podmioty mieszące się w grupie średnich i dużych przedsiębiorstw.

W czym pomagamy:

Usługa umożliwia dokonanie oceny ryzyka i przygotowania się na potencjalne negatywne skutki podatkowe, lub zaplanowania zdarzeń gospodarczych w sposób oczekiwany – tj. w taki sposób, aby skutki podatkowe były akceptowalne lub co najmniej mierzalne/określane.

Co do zasady z usługi tej najlepiej korzystać przed podjęciem decyzji biznesowych, ale w praktyce najczęściej doradzamy w odniesieniu do zdarzeń, które już miały miejsce.

Jakie są korzyści:

Fundamentalną korzyścią z usługi bieżącego doradztwa jest możliwość stałej kontroli ryzyka w obszarze podatków i cła, poprzez proaktywne analizowanie skutków podatkowych i planowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem tych skutków.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Podstawowym zagrożeniem jest nieświadomość uniemożliwiająca oszacowanie ryzyka, a tym samym zarządzenie tym ryzykiem w sposób odpowiedzialny.

^