Dokumentacja medyczna, dane osobowe

Usługa obejmuje wsparcie klientów w zakresie przygotowywania dokumentacji medycznej, udostępniania dokumentacji medycznej, zawierania umów dotyczących danych osobowych oraz tworzenia wewnętrznych procedur, a także formularzy dla pacjentów.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia.

W czym pomagamy:

Usługa pomaga w zarządzaniu dokumentacją medyczną oraz danymi osobowymi pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach usługi najczęściej przygotowujemy projekty umów, wewnętrznych procedur, formularzy udostępnianych pacjentom oraz opiniujemy zagadnienia dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej.

Jakie są korzyści:

Ograniczenie ryzyk związanych z niezgodnym z prawem postępowaniem z dokumentacją medyczną i danymi osobowymi.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– sankcje za naruszenie praw pacjenta, 

– ryzyko negatywnych konsekwencji w procesach dotyczących leczenia w podmiocie licznym, w tym ryzyko konsekwencji karnych.

^