Dokumentacja medyczna, dane osobowe

O czym jest usługa  

Usługa obejmuje wsparcie klientów w zakresie przygotowywania dokumentacji medycznej, udostępniania dokumentacji medycznej, zawierania umów dotyczących danych osobowych oraz tworzenia wewnętrznych procedur, a także formularzy dla pacjentów.

Kto jest adresatem  

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia.

Jakie problemy rozwiązuje   

Usługa pomaga w zarządzaniu dokumentacją medyczną oraz danymi osobowymi pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać?*

W ramach usługi najczęściej przygotowujemy projekty umów, wewnętrznych procedur, formularzy udostępnianych pacjentom oraz opiniujemy zagadnienia dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej

Co Klient zyskuje:

  • ograniczenie ryzyka związanego  z niezgodnym z prawem postępowaniem z dokumentacją medyczną i danymi osobowymi.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta*   

  • sankcje za naruszenie praw pacjenta, 
  • ryzyko negatywnych konsekwencji w procesach dotyczących leczenia w podmiocie licznym, w tym ryzyko konsekwencji karnych.
^