Pomoc prawna w sprawach rodzinnych

O czym jest usługa

Świadczymy pomoc prawną w zakresie spraw:

  • rozwodowych,
  • podziału majątku wspólnego małżonków,
  • alimentów,
  • ustrojów majątkowych małżeńskich,
  • ustalenia kontaktów z dziećmi,
  • o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • mediacjach rodzinnych.

Kto jest adresatem

Klienci indywidualni.

Jakie problemy rozwiązuje

Zapewniamy profesjonalne zastępstwo prawne w postępowaniach z zakresu spraw rodzinnych.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

Z usługi można skorzystać na każdym etapie. Zapewniamy konsultacje prawne, przygotowanie niezbędnych pism procesowych, reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych oraz prowadzenie mediacji rodzinnych.

^