Tworzenie podmiotów leczniczych

O czym jest usługa  

W ramach usługi kompleksowo pomagamy w procesie tworzenia podmiotu leczniczego, w tym jego rejestracji.

Kto jest adresatem  

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia lub zainteresowanych wejściem na rynek ochrony zdrowia.

Jakie problemy rozwiązuje   

Usługa pomaga w rozpoczęciu działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać?*

W ramach usługi przygotowujemy i opiniujemy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym dokumenty wewnętrzne np. regulamin podmiotu leczniczego oraz zapewnimy reprezentację w postępowaniach rejestrowych i administracyjnych.

Co Klient zyskuje:

  • ograniczenie ryzyka związanego  z prowadzeniem działalności leczniczej niezgodnie z prawem.

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta*   

  • sankcje administracyjne i karne, 
  • ryzyko kar finansowych.
^