Tworzenie podmiotów leczniczych

W ramach usługi kompleksowo pomagamy w procesie tworzenia podmiotu leczniczego, w tym jego rejestracji.

Dla kogo:

Usługa jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia lub zainteresowanych wejściem na rynek ochrony zdrowia.

W czym pomagamy:

Usługa pomaga w rozpoczęciu działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

W ramach usługi przygotowujemy i zaopiniujemy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym dokumenty wewnętrzne np. regulamin podmiotu leczniczego oraz zapewnimy reprezentację w postępowaniach rejestrowych i administracyjnych.

Jakie są korzyści:

Ograniczenie ryzyk związanych z prowadzeniem działalności leczniczej niezgodnie z prawem.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

– sankcje administracyjne i karne, 

– ryzyko kar finansowych.

^