Doradztwo we wdrożeniu ulg podatkowych

Nasza usługa wspiera podatników PIT/CIT z sektorów produkcji, IT, medycyny oraz B+R, którzy oczekują wsparcia w rozwiązaniu kluczowych problemów związanych z wdrożeniem ulgi podatkowych takich ulga B+R, ulgi na ekspansję czy ulgi na robotyzację.  Pomagamy w identyfikacji możliwości zastosowania ulg (ocena projektu jako B+R, kwalifikacja środka trwałego jako robota przemysłowego), weryfikacji wydatków jako kosztów kwalifikowanych oraz reprezentujemy przed urzędem skarbowym. W razie potrzeby pomożemy w przygotowaniu dokumentacji kosztowej (ewidencja czasu pracy, ewidencja zużytych materiałów) oraz projektowej (karta projektu, opis działalności B+R). Z ulg można skorzystać w zeznaniu rocznym lub poprzez złożenie korekty za wcześniejsze nieprzedawnione lata.

Dla kogo:

Usługa skierowana jest do podatników PIT/CIT z sektorów produkcji, IT, medycyny oraz B+R.

Jakie są korzyści?

Efektem zastosowania ulg jest obniżenie podatku dochodowego, co przekłada się na wyższy wynik finansowy netto.

^