Ulga na robotyzację

Usługa polega na współpracy z klientem przy wdrożeniu i zastosowaniu ulgi na robotyzację. Nasze wsparcie obejmuje weryfikację warunków formalnych ulgi w szczególności obejmuje ono pomoc przy kwalifikacji nabytych środków trwałych do kategorii robota przemysłowego oraz analizę ponoszonych wydatków w celu ich identyfikacji jako kosztów kwalifikowanych.

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa które dokonały lub planują dokonać modernizacji parku maszynowego poprzez wydatki na robotyzację.

W czym pomagamy:

Obniżenie podatku dochodowego poprzez dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania poniesionych przez Spółkę wydatków na robotyzację.

Ulga dostępna jest dla podatników którzy ponieśli wydatki na robotyzację w okresie od 2022 r. do 2026 r.

Jakie są korzyści:

Efektywny zwrot podatku dochodowego albo obniżenie podatku dochodowego należnego do zapłaty za dany rok podatkowy.

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

Utrata możliwości zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku właściwym.

^