Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksową, aktywną i sprawną bieżącą obsługę prawną i podatkową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Rozumiemy biznes. Zdajemy sobie sprawę, że profesjonalne świadczenie usług wymaga nie tylko biegłej znajomości prawa, lecz także specyfiki i dynamiki rynku, na którym Państwo działają.

Oferowane przez nas usługi ukierunkowane są na realne rozwiązywanie problemów, a przedstawiane i proponowane działania dobierane są do danych okoliczności, a nie modelowych wzorców prawnych.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej zapewniamy realną pomoc w bieżącym zarządzaniu działalnością. O jakości świadczonych przez nas usług i zaangażowaniu świadczy fakt, że wielu Klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem, współpracuje z nami stale od kilkunastu lat. 

W ramach kompleksowej obsługi prawno – podatkowej członkowie zespołu JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe:

  • świadczą usługi z wielu dziedzin prawa, podatków,
  • udzielają porad i konsultacji prawnych i podatkowych, 
  • sporządzają umowy oraz biorą udział w negocjacjach związanych z ich zawarciem
    i wykonaniem, 
  • przygotowują projekty pism w zakresie świadczonych usług, 
  • sporządzają opinie oraz informacje prawne i podatkowe w zakresie działalności naszych Klientów, 
  • przygotowują dokumenty związane z posiedzeniami organów naszych Klientów  (zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej, zarządu),
  • występują przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej, wobec podmiotów trzecich w roli pełnomocnika naszego Klienta, 
  • wspierają naszych Klientów we wdrażaniu nowych regulacji prawnych poprzez organizację szkoleń dla członków organów i pracowników naszych Klientów.

Szerzej o niektórych aspektach tej usługi mogą o tym Państwo przeczytać tutaj:

Kto korzysta z naszych usług?

Usługa kierowana jest do Klientów biznesowych.

Na czym polega usługa?

Usługa stanowi bieżące wsparcie dla prowadzonej działalności gospodarczej.  Klient zyskuje kompleksowe podejście do zagadnień prawno-podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ograniczenie ryzyk z nią związanych. 

Osoby do kontaktu

Członkowie zespołu  JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe.

^