Kompleksowa obsługa prawno-podatkowa

O czym jest usługa 

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksową, aktywną i sprawną bieżącą obsługę prawną i podatkową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Rozumiemy biznes. Zdajemy sobie sprawę, że profesjonalne świadczenie usług wymaga nie tylko biegłej znajomości prawa, lecz także specyfiki i dynamiki rynku, na którym Państwo działają.

Oferowane przez nas usługi ukierunkowane są na realne rozwiązywanie problemów, a przedstawiane i proponowane działania dobierane są do danych okoliczności, a nie modelowych wzorców prawnych.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej zapewniamy realną pomoc w bieżącym zarządzaniu działalnością. O jakości świadczonych przez nas usług i zaangażowaniu świadczy fakt, że wielu Klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem, współpracuje z nami stale od kilkunastu lat. 

W ramach kompleksowej obsługi prawno – podatkowej członkowie zespołu JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe:

 • świadczą usługi z wielu dziedzin prawa, podatków,
 • udzielają porad i konsultacji prawnych i podatkowych, 
 • sporządzają umowy oraz biorą udział w negocjacjach związanych z ich zawarciem
  i wykonaniem, 
 • przygotowują projekty pism w zakresie świadczonych usług, 
 • sporządzają opinie oraz informacje prawne i podatkowe w zakresie działalności naszych Klientów, 
 • przygotowują dokumenty związane z posiedzeniami organów naszych Klientów  (zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej, zarządu),
 • występują przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej, wobec podmiotów trzecich w roli pełnomocnika naszego Klienta, 
 • wspierają naszych Klientów we wdrażaniu nowych regulacji prawnych poprzez organizację szkoleń dla członków organów i pracowników naszych Klientów.

Szerzej o niektórych aspektach tej usługi mogą o tym Państwo przeczytać tutaj:

 • Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa prac
 • Prawo spółek 
 • Kompleksowa obsługa klubów sportowych

Kto jest adresatem 

Usługa kierowana do Klientów biznesowych.

Jakie problemy rozwiązuje  

Usługa stanowi bieżące wsparcie dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

Co Klient zyskuje 

Kompleksowe podejście do zagadnień prawno-podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ograniczenie ryzyk z nią związanych. 

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta*  

Osoby do kontaktu  

Członkowie zespołu  JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe.

^