Doradztwo w postępowaniach upadłościowych

O czym jest usługa

W ramach usługi prowadzimy działania, takie jak:

 • kompleksowe doradztwo prawne na przedpolu upadłościowym,
 • kompleksowe doradztwo prawne po ogłoszeniu upadłości,
 • analiza sytuacji dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach upadłościowych, w tym również przed organami postępowania upadłościowego (sędzia-komisarz, tymczasowy nadzorca sądowy, syndyk).

Kto jest adresatem

Usługa jest przeznaczona dla spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym jednoosobową i w formie spółek cywilnych.

Jakie problemy rozwiązuje

W przypadku braku perspektyw na zrestrukturyzowanie przedsiębiorstwa pomagamy w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, pomagamy zakończyć byt prawny przedsiębiorstwa w przypadku braku perspektyw na dalsze jego funkcjonowanie, doradzamy w kwestiach ewentualnej osobistej odpowiedzialności członków zarządu / menadżerów.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać*

Z usługi należy skorzystać w wypadku utraty płynności finansowej, zagrożenia niewypłacalnością, w przypadku nadmiernego zadłużenia, zatorów płatniczych, nadzwyczajnych zdarzeń wpływających na płynność finansową czy w przypadku restrukturyzacji lub upadłości kluczowego kontrahenta.

Co Klient zyskuje:

 • zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa, w tym toczących się procesów/egzekucji,
 • ograniczenie kosztów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
 • zmitygowanie ryzyka osobistej odpowiedzialności za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jakie są zagrożenia/ co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*

 • narażenie się na osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa,
 • brak zakończenia bytu przedsiębiorstwa będzie powodował wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa,
 • konieczność prowadzenia licznych procesów sądowych z powództwa wierzycieli,
 • narażenie przedsiębiorstwa na egzekucję z majątku i wybiórcze zaspokojenie wierzycieli.
^