Wewnętrzne akty prawa pracy

Przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy zdalnej.

Dla kogo:

Obowiązkowo każdy pracodawca zatrudniający ponad 50 pracowników musi ustalić regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Pozostali pracodawcy mogą ustalić regulamin pracy i wynagrodzenia dobrowolnie, chcąc usystematyzować zasady funkcjonujące w zakładzie pracy.

W czym pomagamy:

W ramach sporządzania wewnętrznych aktów prawa pracy pracodawca może w jednym miejscu określić zasady obowiązujące w zakładzie pracy. W konsekwencji pracodawca ma dodatkową podstawę do egzekwowania od pracowników należyte wykonywania obowiązków, a pracownicy mają pewność jakie zasady mają do nich zastosowanie. 

W przypadku zatrudniania powyżej 50 pracowników pracodawca musi ustalić zarówno regulamin pracy, jak i regulamin wynagradzania. 

Jakie są korzyści:

  • Usystematyzowanie zasad obowiązujących w zakładzie pracy;
  • Minimalizacja ryzyk – właściwe określenie kryteriów doboru i przekazanie ich we właściwy sposób pracownikom minimalizuje ryzyko procesów sądowych, zasądzenia odszkodowań.   

Jakie są zagrożenia w przypadku braku usługi:

  • Brak określonych i jasnych zasad funkcjonowania zakładu pracy;
  • Spory z pracownikami w zakresie ich praw i obowiązków;
  • Brak możliwości zlecania pracy zdalnej innej niż okazjonalna praca zdalna.
^