Wewnętrzne akty prawa pracy

O czym jest usługa 

Przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy zdalnej.

Kto jest adresatem

Obowiązkowo każdy pracodawca zatrudniający ponad 50 pracowników musi ustalić regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Pozostali pracodawcy mogą ustalić regulamin pracy i wynagrodzenia dobrowolnie, chcąc usystematyzować zasady funkcjonujące w zakładzie pracy.

Jakie problemy rozwiązuje  

W ramach sporządzania wewnętrznych aktów prawa pracy pracodawca może w jednym miejscu określić zasady obowiązujące w zakładzie pracy. W konsekwencji pracodawca ma dodatkową podstawę do egzekwowania od pracowników należyte wykonywania obowiązków, a pracownicy mają pewność, jakie zasady mają do nich zastosowanie.

Kiedy trzeba/ można z niej skorzystać* 

W przypadku zatrudniania powyżej 50 pracowników pracodawca musi ustalić zarówno regulamin pracy, jak i regulamin wynagradzania.

Co Klient zyskuje:    

  • usystematyzowanie zasad obowiązujących w zakładzie pracy, 
  • minimalizacja ryzyk – właściwe określenie kryteriów doboru i przekazanie ich we właściwy sposób pracownikom minimalizuje ryzyko procesów sądowych, zasądzenia odszkodowań..

Jakie są zagrożenia / co się stanie, jeżeli Klient z niej nie skorzysta?*   

  • Brak określonych i jasnych zasad funkcjonowania zakładu pracy.
  • Spory z pracownikami w zakresie ich praw i obowiązków. 
  • Brak możliwości zlecania pracy zdalnej innej niż okazjonalna praca zdalna
^