Prawo ochrony zdrowia

Działalność w obszarze ochrony zdrowia jest powiązana z ryzykiem, dlatego oferujemy pomoc w zakresie prawnym i doradczym dla instytucji, personelu medycznego oraz pacjentów. Kompleksowa analiza oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że działamy skutecznie i efektywnie.

Pomagamy naszym Klientom w minimalizowaniu zagrożeń związanych z koniecznością zapłaty odszkodowań i kar. Zapobiegamy utracie finansowania z NFZ, a także sankcjom karnym. Doradzamy również pacjentom, którzy dzięki nam uzyskują rekompensaty z tytułu szkód odniesionych w związku z leczeniem.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • prywatnych podmiotów leczniczych, w tym praktyk lekarskich,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • personelu medycznego,
 • pacjentów i rodziny pacjentów,
 • podmiotów zainteresowanych współpracą z podmiotami z branży ochrony zdrowia,
 • podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów lub akcji w podmiotach ochrony zdrowia,
 • podmiotów zainteresowanych utworzeniem podmiotu leczniczego, reorganizacją lub likwidacją podmiotu leczniczego,
 • podmiotów występujących w postępowaniach o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • podmiotów zainteresowanych restrukturyzacją.

Nasze usługi w obszarze ochrony zdrowia:

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych;
 • reprezentowanie podmiotów leczniczych, personelu medycznego i pacjentów w sprawach o błąd medyczny i naruszenie praw pacjenta;
 • reprezentowanie podmiotów leczniczych w sprawach sądowych i sądowoadministracyjnych oraz przed organami i instytucjami, w tym w trakcie kontroli podmiotów leczniczych;
 • reprezentowanie personelu medycznego w postępowaniach dyscyplinarnych;
 • doradztwo w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • wykonywanie audytów prawnych podmiotów leczniczych;
 • doradztwo w transakcjach dotyczących nabycia i sprzedaży podmiotów leczniczych lub ich jednostek organizacyjnych;
 • doradztwo w procesach tworzenia, reorganizacji i likwidacji podmiotów leczniczych;
 • przygotowywanie umów, regulaminów i aktów wewnętrznych;
 • doradztwo w sprawach związanych z zatrudnianiem personelu medycznego;
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych w ochronie zdrowia;
 • doradztwo w sprawach danych osobowych, dokumentacji medycznej i poufności;
 • doradztwo w procesach związanych restrukturyzacją podmiotów leczniczych.

Decydując się na stałe wsparcie, zyskujesz doradztwo doświadczonego i multidyscyplinarnego zespołu. W naszej pracy ważne jest zadbanie o Twoje interesy, dlatego damy Ci konkretne wskazówki i rozwiązania. Dzięki analizie sytuacji zminimalizujemy zagrożenia i opracujemy skuteczny plan działania.

^