Piotr Miły

Radca prawny

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego, prawa medycznego oraz prawa sportowego. Doradza w kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwach. Występuje jako pełnomocnik w procesach sądowych, w tym w sprawach dotyczących błędów medycznych, w których reprezentuje zarówno podmioty lecznicze, jak i pacjentów.

Jest doświadczonym doradcą z zakresu stałej obsługi przedsiębiorców, w tym spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Doradza również jednemu z największych w Polsce prywatnych podmiotów leczniczych, prowadzącemu wysokospecjalistyczne szpitale. Uczestniczył w dużych projektach akwizycyjnych, restrukturyzacyjnych oraz związanych z pozyskiwaniem finansowania. Tworzy i opiniuje procedury wewnętrzne zabezpieczające przed naruszeniem przepisów prawa.

Łączy swoją pasję do sportu z pracą zawodową. Doradza klubom sportowym, trenerom oraz zawodnikom. Od 2019 roku zapewnia stałą obsługę prawną spółce akcyjnej, której piłkarska drużyna seniorów występuje na centralnym poziomie rozgrywkowym. Angażował się w prace zespołu prawnego powołanego przez Pierwszą Ligę Piłkarską. W 2021 roku został powołany w skład arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z rekomendacji środowiska klubów piłkarskich. Brał udział w pracach nad zmianami przepisów PZPN w ramach Komisji Dialogu Społecznego PZPN. Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Legislacyjnych w zakresie piłkarstwa profesjonalnego działającego przy Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Od 2022 roku jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Druga Liga Piłkarska.

Angażuje się również w pomoc dla organizacji pozarządowych, doradzając m.in. Zarządowi Domu Aniołów Stróżów – Stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci i młodzieży wychowujących się w pogórniczych i pohutniczych dzielnicach biedy i wykluczenia z regionu Śląska i Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Jest współtwórcą bezpłatnej poradni prawnej dla najuboższych, mieszczącej się w Lublinie. Wolny czas poświęca na podróże, w trakcie których stara się uczestniczyć w wydarzeniach sportowych lokalnych drużyn.

Doświadczenie

  • Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz prawie sportowym.
  • W trakcie swojej kariery doradza w kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwach.
  • Uczestniczył w dużych projektach akwizycyjnych, restrukturyzacyjnych oraz związanych z pozyskiwaniem finansowania.
  • Jest doświadczonym doradcą w zakresie stałej obsługi przedsiębiorców, w tym spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Jest certyfikowanym compliance officerem.
  • Posługuje się językiem angielskim.  
^