Nieruchomości

Prawo nieruchomości

Oferujemy obsługę prawną, podatkową i księgową działań związanych z obrotem nieruchomościami oraz planowaniem i realizacją inwestycji budowlanych. Szczegółowa analiza i ocena ryzyk związanych z transakcjami, a także wiedza i doświadczenie sprawiają, że skutecznie wspieramy naszych Klientów podczas przygotowywania i przeprowadzania inwestycji deweloperskich, komercyjnych i infrastrukturalnych.

Usługi świadczone przez nas mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów Klienta oraz optymalizację całego procesu inwestycyjnego. Praktyczna znajomość rynku i jego realiów biznesowych pozwalają na opracowanie skutecznego planu działania i przewidzenie potencjalnych zagrożeń.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • deweloperów;
 • inwestorów zamierzających ulokować kapitał w nieruchomościach;
 • przedsiębiorców z branży projektowej (urbaniści, architekci, projektanci, planiści);
 • przedsiębiorców z branży budowlanej;
 • operatorów centrów logistycznych;
 • inwestorów obiektów drogowych i centrów logistycznych;
 • inwestorów obiektów przemysłowych;
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmiotów publicznych;
 • właścicieli nieruchomości komercyjnych;
 • podmiotów zarządzających nieruchomościami;
 • wynajmujących i najemców w każdym rodzaju przedmiotu najmu, w tym w centrach handlowych, biurowych, przemysłowych i dystrybucyjnych;
 • gestorów sieci przesyłowych.

Nasze usługi w obszarze nieruchomości:

 • due diligance nieruchomość i projektów inwestycyjnych;
 • wsparcie przy rozstrzyganiu sporów dotyczących nieruchomości;
 • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej obrotu nieruchomościami, w tym umów dotyczących obrotu nieruchomościami, umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedaży, umów dzierżawy i najmu nieruchomości;
 • przygotowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym (umowy o roboty budowlane, o prace projektowe, o generalne wykonawstwo);
 • doradztwo i wsparcie inwestorów w procesie dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy, postulowania i wdrażania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego;
 • doradztwo i wsparcie w sprawach dotyczących skarg na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz inne akty planistyczne;
 • doradztwo i wsparcie w  procesie zarządzania i komercjalizacji nieruchomości (sieci handlowe, centra logistyczne, najem lokali użytkowych i mieszkalnych);
 • sporządzanie dokumentacji dotyczących zarządzania nieruchomościami, umów z podmiotami korzystającymi z nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, a także aparthotelowych;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących planowania i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym projektów drogowych (również w procedurze ZRID);
 • doradztwo w procesie planowania i realizacji projektów mieszkaniowych, obiektów jedno i wielorodzinnych, inwestycji aparthotelowych;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących planowania i realizacji pozostałych inwestycji budowlanych, w tym obiektów przemysłowych i magazynowych oraz innych obiektów komercyjnych;
 • wsparcie projektów rewitalizacyjnych;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym postępowaniach o warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami i inwestycjami na nieruchomościach;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w sprawach z udziałem organów nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków, organów administracji budowlanej, organów samorządu terytorialnego;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w sprawach z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • doradztwo w tematach dotyczących nieruchomości rolnych.

Decydując się na stałe wsparcie, zyskujesz doradztwo doświadczonego i multidyscyplinarnego zespołu. W naszej pracy ważne jest zadbanie o Twoje interesy i danie Ci konkretnych wskazówek i rozwiązań. Dzięki analizie sytuacji zminimalizujemy zagrożenia Twojej inwestycji i opracujemy skuteczny plan działania.

^