Jacek Olszewski

Jacek Olszewski
Radca prawny - Partner Zarządzający

Specjalizacje

  • prawo nieruchomości
  • prawo administracyjne

Języki

  • angielski

Doświadczenie

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego skupiającego się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości, prawa umów i prawa administracyjnego. Obsługiwał wiele transakcji obrotu nieruchomościami. Ma bogate doświadczenie w procesie komercjalizacji nieruchomości, polegające na znalezieniu i wprowadzeniu w życie rozwiązań pozwalających na możliwie najlepsze zagospodarowanie konkretnych nieruchomości. Specjalizuje się w przygotowywaniu umów dotyczących obrotu nieruchomościami, dzierżawy i najmu nieruchomości, umów związanych z procesem inwestycyjnym (o roboty budowlane, o prace projektowe, o generalne wykonawstwo) oraz w sporządzaniu analiz prawnych due diligence dotyczących nieruchomości. Ponadto doradza i występuje jako pełnomocnik w postępowaniach z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń na budowę, wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów, ustalenia wysokości opłaty planistycznej, ustalenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dotyczących wnoszenia uwag do planów zagospodarowania przestrzennego.

Wykształcenie i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: prawo

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja