Jacek Olszewski

Radca prawny, Partner założyciel

Radca prawny z 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w doradztwie prawnym skupiającym się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości, prawa umów i prawa administracyjnego. Obsługuje i koordynuje transakcje obrotu nieruchomościami. Wraz z zespołem analizuje i przygotowuje umowy dotyczące obrotu, dzierżawy i najmu nieruchomości, jak również umowy związane z procesem inwestycyjnym m.in. umowy o roboty budowlane, o prace projektowe, o generalne wykonawstwo. Sporządza analizy prawne due diligence dotyczące nieruchomości. Ponadto doradza i występuje jako pełnomocnik w postępowaniach dotyczących szeroko rozumianego prawa nieruchomości, przede wszystkim w postępowaniach z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Doświadczenie

  • Posiada bogate doświadczenie w procesie komercjalizacji nieruchomości, polegające na znalezieniu i wprowadzeniu w życie rozwiązań pozwalających na możliwie najlepsze zagospodarowanie konkretnych nieruchomości.
  • Obsługiwał transakcje i komercjalizacje dotyczące nieruchomości o ogólnopolskim znaczeniu, a swoimi doświadczeniami zawodowymi dzielił się w ramach wykładów prowadzonych z zakresu prawa nieruchomości.
  • Ekspert w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa umów i prawa administracyjnego.
^