Marta Wołowiec-Wolny

Radca prawny, Partner zarządający

Kompleksowo wspiera przedsiębiorców z branży nieruchomości, motoryzacyjnej i produkcyjnej. Prowadzi audyty i analizy prawne ukierunkowane przede wszystkim na zidentyfikowanie i zminimalizowanie obszarów ryzyka związanych z obrotem nieruchomościami i zagadnieniami prawa cywilnego oraz handlowego. Uczestniczy w procesach restrukturyzacyjnych podmiotów sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, wspierając te podmioty na każdym etapie procesu restrukturyzacji, poczynając od etapu audytu poprzez strukturyzację procesu restrukturyzacji aż po kompleksowe wdrożenie. Wspiera przedsiębiorców w procesach związanych z sukcesją pokoleniową oraz wdrażaniem modeli premiowania kluczowych współpracowników. Od wielu lat kompleksowo obsługuje podmioty należące do zagranicznych grup kapitałowych, wspierając je w bieżącej działalności operacyjnej oraz relacjach  związanych z uczestnictwem w grupie kapitałowej.

Koordynuje prace zespołu Kancelarii odpowiedzialnego za sądowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów z ubezpieczycielami na tle ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych.

Prywatnie entuzjastka podróży, dobrej kawy i jedzenia, najchętniej łącznie. 

Doświadczenie

  • Od początku drogi zawodowej związana z JGA Doradztwo Prawne i Podatkowe.
  • Posiada duże doświadczenie w zakresie spraw związanych z komercjalizacją i obrotem nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, przemysłowymi, a także rolnymi oraz realizacją inwestycji budowlanych. 
  • Prowadziła szereg spraw i sporów na tle umów dotyczących korzystania i obrotu nieruchomościami, w tym umów przedwstępnych oraz umów dotyczących realizacji wspólnych przedsięwzięć.  
  • Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących umów inwestycyjnych zawieranych z przedsiębiorstwami przesyłowymi oraz w sporach na tle realizacji obowiązku odpłatnego nabywania przez przedsiębiorstwa przesyłowe urządzeń przesyłowych wybudowanych ze środków inwestorów prywatnych.
  • Autorka kilku skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego, w oparciu o zagadnienia prawne z zakresu prawa cywilnego i odpowiedzialności członków zarządu spółki za jej zobowiązania.
  • Na bieżąco wspiera przedsiębiorców realizujących roboty budowlane w ramach kluczowych projektów współfinansowanych ze środków publicznych na kwoty przekraczające sto milionów złotych.
  • Posługuje się językiem angielskim.
^