Marta Ludwig

Radca prawny

Specjalizuje się w umowach dotyczących obrotu nieruchomościami, umowach deweloperskich i przedwstępnych sprzedaży, umowach dzierżawy i najmu nieruchomości, umowach związanych z procesem inwestycyjnym (o roboty budowlane, o prace projektowe, o generalne wykonawstwo) oraz w sporządzaniu analiz prawnych due diligence dotyczących nieruchomości. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego skupiającego się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących prawa nieruchomości, prawa zobowiązań i prawa administracyjnego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje złożone analizy prawne due diligence galerii handlowych i innych nieruchomości komercyjnych, które przeprowadzała dla swoich klientów w ramach prowadzonej działalności. 

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców z branży budowlanej, deweloperskiej i inwestycyjnej. Doradza Klientom w bieżącej działalności głównie w sprawach z zakresu prawa zobowiązań oraz w sprawach związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, wydawania pozwoleń na budowę. 

W czasie wolnym podróżuje po całym świecie. Fanka jazdy na nartach i na rowerze.

Doświadczenie

  • Swoje 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w kancelarii radców prawnych oraz w spółkach prowadzących działalność deweloperską.
  • Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie zobowiązań oraz administracyjnym.
  • Doświadczona w przeprowadzaniu złożonych analiz prawnych due diligence galerii handlowych i innych nieruchomości komercyjnych.
  • Włada biegle językiem angielskim.
^