Restrukturyzacje i upadłość

Zatrzymanie przewracających się klocków domino

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, a także podmiotów niewypłacalnych. Zapewniamy pełen zakres usług w aspekcie prawnym i podatkowym.

Głównym celem działań naszego zespołu jest pomoc Klientom w uniknięciu ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Szukamy rozwiązań poprzez zawarcie porozumień z wierzycielami i przeprowadzenie restrukturyzacji. Jeżeli sytuacja nie pozwala na takie działanie, pomagamy w bezpiecznym i płynnym ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa.

Naszą ofertę kierujemy do:

 • spółek prawa handlowego;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym jednoosobową;
 • spółek cywilnych;
 • członków zarządów spółek;
 • menedżerów;
 • osób faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem;
 • osób starających się ogłosić upadłość konsumencką.

Wspieramy Klientów w następujących obszarach:

 • kompleksowe doradztwo prawne i restrukturyzacyjne przed postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym;
 • kompleksowe doradztwo prawne i restrukturyzacyjne po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszonej upadłości;
 • doradztwo i reprezentacja Klientów w trakcie negocjacji prowadzonych z wierzycielami lub dłużnikiem;
 • analiza sytuacji dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek do restrukturyzacji lub upadłości;
 • minimalizowanie ryzyka osobistej odpowiedzialności dłużnika za spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym również przed organami postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (sędzia-komisarz, syndyk, zarządca, nadzorca);
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Decydując się na stałe wsparcie, zyskujesz doradztwo doświadczonego i multidyscyplinarnego zespołu. W naszej pracy ważne jest zadbanie o Twoje interesy i danie Ci konkretnych wskazówek i rozwiązań. Dzięki analizie sytuacji zminimalizujemy zagrożenia dla Twojego biznesu i opracujemy skuteczny plan działania.

^