Adrian Dzwonek

Adrian Dzwonek
Radca prawny / Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

Specjalizacja

  • spory sądowe
  • zabezpieczenie i egzekucja należności
  • prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Języki

  • angielski

Doświadczenie

Doradza przedsiębiorcom i menedżerom w zakresie strategii restrukturyzacyjnych w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności, w tym działa w imieniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – reprezentując zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Od września 2019 roku posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, w tym zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.
Ponadto zajmuje się reprezentacją Klientów w sporach sądowych, głównie w sprawach gospodarczych oraz dotyczących indywidualnego prawa pracy. Kompleksowo doradza wierzycielom i dłużnikom w toku postępowań zabezpieczających oraz egzekucyjnych skierowanych zarówno do majątku ruchomego, jak i nieruchomości.

Z Kancelarią Radców Prawnych JGA współpracuje od 2011 r.

Wykształcenie i kwalifikacje

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: prawo

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, studia podyplomowe „Controlling”

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, studia podyplomowe „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)”

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości

 

Partnerzy

Radcowie i adwokaci

Aplikanci i prawnicy

Doradcy i konsultanci podatkowi

Kadry i płace

Doradztwo bilansowe i outsourcing księgowy

Administracja