Adam Stankiewicz

Radca prawny, Partner założyciel

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w koordynowaniu obsługi prawnej spółek o strukturze holdingowej, w skład których wchodzą także spółki publiczne oraz spółki mające siedzibę za granicą.

W czasie wolnym jeździ na rowerze górskim, uprawia wędrówki górskie – w szczególności w warunkach zimowych. Sezonowo zajmuje się ogrodnictwem.

Doświadczenie

  • W toku ponad 20-letniego doświadczenia zawodowego doradzał w różnego rodzaju przedsięwzięciach gospodarczych. Wspierał tworzenie szeregu strategii negocjacyjnych mających na celu zawarcie i realizację oraz pozyskanie finansowania wspólnych przedsięwzięć biznesowych, realizowanych m.in. w na podstawie umowy o współpracy w tym o charakterze  konsorcyjnym,  z kontrahentami z obszaru Europy, Azji i obu Ameryk.
  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów koncesyjnych, w tym uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin.
^