Wojciech Sablik

Doradca podatkowy, Partner zarządzający

Zarządza praktyką podatkową grupy JGA. Specjalizuje się w planowaniu podatkowym i doradztwie podatkowym związanym z procesami reorganizacyjnymi lub strukturyzacyjnymi. W pracy projektowej praktycznie wykorzystuje znajomość prawa podatkowego, prawa spółek oraz rachunkowości. Pełni rolę moderatora dyskusji doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów oraz specjalistów z zakresu finansów. Buduje długoterminowe relacje, będąc zaufanym doradcą licznego grona przedsiębiorców. 

Wolny czas spędza aktywnie z rodziną. Weekendy spędza w domu tylko wtedy, gdy pogoda nie dopisuje.

Doświadczenie

  • Z JGA związał się na początku swojej drogi zawodowej, po zebraniu pierwszych doświadczeń w przodujących międzynarodowych kancelariach. 
  • Doświadczony w planowaniu podatkowym i doradztwie podatkowym związanym z procesami reorganizacyjnymi lub strukturyzacyjnymi.
^