Dominika Strąk

Radca prawny

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców. Doradza w szczególności przedstawicielom branży spożywczej oraz producentom znanych marek zastawy stołowej. Analizuje, opiniuje i opracowuje umowy cywilnoprawne, przygotowuje pisma procesowe, występuje jako pełnomocnik w sporach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. Doradza w procesach uzyskiwania i utrzymania praw własności przemysłowej, praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. 

W czasie wolnym miłośniczka literatury skandynawskiej i języka szwedzkiego. Kolekcjonerka malarstwa i sztuki użytkowej. 

Doświadczenie

  • W ramach kilkunastoletniej praktyki zawodowej prowadziła kompleksową obsługę wielu podmiotów leczniczych m.in. uczelni publicznej kształcącej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 
  • Doświadczona w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie praw własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego oraz prawa znaków towarowych.
  • Włada językiem angielskim oraz językiem szwedzkim.
^